Czysta Częstochowa

Ponad 205 tys. zużytych baterii i 1600 sztuk zużytego sprzętu elektronicznego zebrały przedszkolaki i uczniowie częstochowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w VII edycji konkursu „Czysta Częstochowa”. Jego celem było m.in. podniesienie poziomu świadomości o zagrożeniach, jakie niesie za sobą nieprawidłowa gospodarka niebezpiecznymi odpadami, rozwijanie fascynacji przyrodą oraz uświadomienie konieczności selektywnej zbiórki baterii i przekazywania ich do recyklingu, w celu ograniczenia ilości tego typu odpadów trafiających na składowiska.
 
W konkursie uczestniczyło 30 placówek oświatowych – siedem szkół podstawowych, dwa gimnazja i 21 przedszkoli.
 
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 13 czerwca. Laureaci odebrali nagrody ufundowane przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
 
Na podstawie: www.czestochowa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu