zwiększyć poziom odzysku aluminium

Czy można zwiększyć poziom odzysku aluminium?

Opakowania aluminiowe osiągają jedne z najwyższych poziomów recyklingu w Polsce, z łatwością spełniając unijne normy. Według najnowszych danych za 2018 r., wyniósł on 64%. Czy można zwiększyć poziom odzysku aluminium? – pyta Fundacja RECAL i odpowiada, iż branża aluminiowa jest przekonana, że ten wynik można poprawić nawet o 16 punktów procentowych, utrzymując sprawnie funkcjonujący komercyjny obrót odpadami opakowaniowymi w punktach skupu oraz wprowadzając nowe rozwiązania dla sortowni i spalarni.

Aluminium – najlepiej odzyskiwany odpad opakowaniowy w Polsce

Aluminiowe puszki napojowe, stanowiące 2/3 masy wszystkich opakowań z aluminium, są aktualnie najlepiej odzyskiwanym odpadem opakowaniowym w Polsce. Według najnowszych danych Fundacji RECAL, poziom recyklingu w 2018 r. wyniósł 80,5%. Według Fundacji, utrzymujące się od lat wysokie poziomy odzysku są wynikiem sprawnego funkcjonowania obecnego systemu. Ogólnokrajowa sieć punktów skupu, która przyjmuje od mieszkańców puszki po napojach na zasadach komercyjnych, tworzy samofinansujący się system – efektywny zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym. W proces recyklingu angażuje się branża aluminiowa – zarówno producenci puszek, jak i przetwórcy aluminium. Dzięki ich współpracy w przypadku puszek aluminiowych udało się zamknąć recycling loop (pętlę recyklingową – red.) i spełnić założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Zwiększyć poziom odzysku aluminium – mapa drogowa wskazuje jak?

Aktualne wyniki znacząco przewyższają unijne wymagania. Jednak w przekonaniu wytwórców aluminium oraz opakowań z tego materiału, w przypadku polskiego systemu osiągalne są wyższe poziomy – dla puszek napojowych nawet ponad 90%, a dla wszystkich opakowań aluminiowych 80%. W ostatnim czasie branża, reprezentowana przez Fundację RECAL, rozpoczęła prace nad road map (mapą drogową – red.) dla podniesienia poziomu recyklingu opakowań z aluminium. Twórcy mapy drogowej, podkreślając znaczenie utrzymania sprawnie funkcjonującego obrotu komercyjnego, przeanalizowali szczegółowo działania uzupełniające, które umożliwią istotny wzrost masy opakowań aluminiowych poddawanych recyklingowi.

Zwiększyć poziom odzysku aluminium – obowiązek stosowania separatorów metali nieżelaznych

Jedno z proponowanych rozwiązań na to jak zwiększyć poziom odzysku aluminium dotyczy systemu sortowania odpadów. Obecnie ok. 50-60% regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ów) stosuje automatyczne wydzielanie aluminium, jednak tylko niewielka część wydziela je z frakcji drobnej np. 0-80 mm. Według szacunków Fundacji Recal efektywność systemu separacji wynosi ok 20-25% masy aluminium trafiającej do ok. 160 instalacji regionalnych. Aby zwiększyć skuteczność, niezbędny jest obowiązek stosowania separatów metali nieżelaznych zarówno dla frakcji „grubej” jak i „drobnej”.

Obowiązek stosowania przez krajowe sortownie odpadów systemów automatycznego wydzielania aluminium dla wszystkich strumieni będzie skutkował wzrostem poziomu recyklingu wszystkich opakowań aluminiowych o przynajmniej 20 punktów procentowych, natomiast puszek po napojach o ok. 10-12 punktów procentowych. Dodatkowe kilka procent można w krótkim czasie uzyskać, poprawiając wydzielanie metali nieżelaznych, w tym aluminium z popiołów w spalarniach odpadów. Ich obecna skuteczność według naszych szacunków wynosi zaledwie ok. 25-30% i wynika z zastosowania najprostszych rozwiązań technicznych, gdzie najlepsze dostępne rozwiązania pozwalają na osiągnięcie sprawności przekraczającej 90% masy aluminium usuwanego z popiołów – ocenia Jacek Wodzisławski, prezes Fundacji RECAL.

Wydzielenie aluminium z popiołów warunkiem ich wykorzystania

Według Fundacji, dążenie do tego by zwiększyć poziom odzysku aluminium z odpadów spalanych jest rozwiązaniem spełniającym założenia GOZ nie tylko w przypadku aluminium. Demetalizacja, w tym wydzielenie aluminium z popiołów, jest warunkiem koniecznym do potencjalnego wykorzystania ich przykładowo jako materiału do budowy dróg – zaznacza RECAL. Natomiast jeśli chodzi o poziom odzysku aluminium, Fundacja Recal szacuje, że modernizacja systemów waloryzacji popiołów i wzrost efektywności wydzielania aluminium z 30% do poziomu 90% spowoduje w skali kraju wzrost poziomu recyklingu aluminiowych puszek o ok. dwa punkty procentowe, a wszystkich alu-opakowań o ok. 3,5 punktu procentowego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny