Inicjatywy sprzątania śmieci

Częstochowski CUK wspiera inicjatywy sprzątania śmieci

Częstochowskie Centrum Usług Komunalnych (CUK) – w ramach akcji „Częstozielona” – chętnie wspiera inicjatywy sprzątania śmieci porzucanych w różnych miejscach przez nieodpowiedzialne osoby. Trzeba jedynie spełnić kilka prostych warunków – zaznacza Urząd Miasta Częstochowy (UM).

Inicjatywy sprzątania śmieci trzeba zgłosić z wyprzedzeniem

Jeśli ktoś planuje zebranie odpadów z jakiegoś miejskiego terenu może zgłosić tego rodzaju inicjatywę CUK, które siedzibę ma przy ul. Nowowiejskiego 10/12. Częstochowski magistrat podkreśla, że można to zrobić także drogą elektroniczną, pisząc na adres: zgłoszenia@cuk.czestochowa.pl. Miejscy urzędnicy podkreślają, że chęć podjęcia takiej inicjatywy należy zgłosić z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W zgłoszeniu trzeba wskazać dokładny termin i zakres sprzątania, a także obszar akcji oraz planowany termin odbioru zebranych śmieci. Także miejsce gromadzenia zebranych odpadów powinno zostać uzgodnione z CUK i wybrane w taki sposób, aby możliwy był tam dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru śmieci.

Akcja sprzątania może dotyczyć jedynie obszarów należących do miasta – CUK potwierdza, czy wybrane przez zainteresowane osoby miejsce jest takim terenem. W pozostałych przypadkach sprzątanie odbywa się na podstawie umowy właściciela terenu z firmą zajmującą się odbiorem odpadów – tłumaczą częstochowscy urzędnicy.

Informacja o podjętej akcji porządkowej oraz jej efektach uzyskanych we współpracy z miejską jednostką znajdzie się na jej stronie internetowej.

Na czym polega „Częstozielona”?

Przy okazji UM przypomina, że „Częstozielona” to proekologiczna inicjatywa programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa”. Składają się na nią zarówno zadania inwestycyjne (np. budowa zielonych aneksów, miniparków czy zakątków rekreacji), sadzenie drzew i kwiatów, a także zakładanie łąk antysmogowych czy tworzenie schronień dla pożytecznych zwierząt (jeży, ptaków i owadów zapylających). „Częstozielona” to także edukacja ekologiczna, a więc m.in. wspieranie oddolnych, obywatelskich działań służących zieleni i dbałości o jakość terenów zielonych w mieście.

Na podstawie: UM Częstochowy

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama