Część inwestycji z pozwoleniem zintegrowanym

Część inwestycji z pozwoleniem zintegrowanym, czyli hermetyzacja zakładu w Zabrzu

Nowa hala operacyjna, tunele kompostownicze oraz wentylatorownia wraz z systemem oczyszczania powietrza – najważniejsza, nowa część inwestycji, polegającej na hermetyzacji zakładu MPGK w Zabrzu otrzymała właśnie pozwolenie zintegrowane na jej użytkowanie – poinformowała firma FCC Polska.

FCC Polska hermetyzuje zakład MPGK w Zabrzu – część inwestycji z pozwoleniem zintegrowanym

Spółka informuje, że na początku tego roku FCC Polska otrzymało długo wyczekiwany dokument – postanowienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, które stwierdzało pełną zgodność instalacji biologicznego przetwarzania odpadów z przepisami, w tym z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Był to ostatni brakujący element potrzebny Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego do wydania tzw. pozwolenia zintegrowanego, które umożliwia rozpoczęcie eksploatacji, zakończonej w 2019 r., pierwszej części inwestycji. Pozwolenie to zostało właśnie wydane.

hermetyzacja zakładu w Zabrzu

Przesunięcie terminu rozruchu nowej instalacji wynikało z ogólnokrajowych, niezależnych od nas zawirowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Nasza inwestycja zbiegła się w czasie ze skomplikowanymi regulacjami, do których i my musieliśmy się dostosować. Formalna droga dobiegła jednak końca i aktualnie przygotowujemy się do uruchomienia gotowej części instalacji biologicznego przetwarzania odpadów. To z kolei umożliwi nam rozpoczęcie pracy nad modernizacją starej części i finalnie połączenie ich w jeden, hermetyczny proces biologicznego przetwarzania odpadów – mówi Krzysztof Tomczyński, dyrektor ds. inwestycji i technologii z FCC Polska.

W skład nowej części instalacji, która jest w całości gotowa do użytkowania, wchodzi nowa hala operacyjna, tunele kompostownicze oraz wentylatorownia wraz z systemem oczyszczania powietrza.

Druga część inwestycji w fazie przygotowań

Jednocześnie firma informuje, że druga część inwestycji, która obejmuje modernizację dotychczasowej instalacji, a dokładnie wymianę otwieranych dachów tuneli kompostowni na stałe żelbetowe, a następnie połączenie obu części instalacji w jedną całość, jest już w fazie zaawansowanych przygotowań. Prace nad drugą częścią mają zakończyć się jesienią br. Na koniec, w celu uruchomienia całości inwestycji, konieczne będzie ponowne przejście przez odbiory oraz procedurę uzyskiwania tzw. pozwolenia zintegrowanego – dodaje FCC Polska.

Hermetyzacja zakładu to jeden z kilku elementów programu, którego celem jest m.in. podniesienie komfortu życia okolicznych mieszkańców poprzez wyeliminowanie uciążliwości zapachowych oraz jedna z kilku inwestycji FCC Polska w Zabrzu, mająca dostosować zakład do najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa – podkreśla FCC Polska.

Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 15 mln zł i w całości finansowana jest ze środków Grupy FCC Environment CEE.

Na podstawie informacji nadesłanej przez FCC Polska

fot. P. Jendroska, rys. FCC Polska

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama