Czeki dla EkoAktywnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs „EkoAktywni’2014”. 14 czerwca br. – w ramach Pikniku Bioróżnorodności, czyli regionalnych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie – uhonorowano laureatów symbolicznymi „czekami”.
 
W tym roku konkurs był adresowany do organizacji społecznych z województwa śląskiego, które prowadzą działalność proekologiczną o charakterze lokalnym. Chodziło o inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody oraz profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.
 
W 2014 r. zgłoszeń organizacji dokonywali lokalni decydenci. Spośród 52 działań jury postanowiło nagrodzić inicjatywy aż 21 organizacji. Oceniano pomysł realizowanych projektów i programów, uzyskane efekty, aktywizowanie społeczności lokalnych i kreowanie liderów.
 
Kapituła konkursu przyznała cztery nagrody finansowe o wartości 10 tys. zł, pięć nagród o wartości 7 tys. zł oraz 12 na sumę 5 tys. zł każda.
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu