Czas na działalność komercyjną

Zakład uzdatniania stłuczki szklanej w Lublińcu to najnowsza inwestycja firmy Krynicki Recykling. Uroczyste otwarcie obiektu, który obecnie jest w fazie rozruchu technologicznego, odbyło się 3 listopada br. – Czekamy już tylko na ostatnie pozwolenie nadzoru budowlanego, jednak z technicznej perspektywy inwestycja jest już gotowa w 100% do rozpoczęcia działalności komercyjnej – mówił Adam Krynicki, prezes Zarządu Krynicki Recykling.
 
Zakład jest w stanie przerobić 200 tys. ton stłuczki szklanej rocznie, co podnosi ogólną zdolność produkcyjną spółki o ponad 50%. Nowy obiekt jako jedyny w Europie posiada technologię pozwalającą na separację kolorystyczną stłuczki szklanej o granulacji od 3 mm. To autorski projekt działu badawczego Krynicki Recycling, który został opatentowany przez firmę.
 
krynicki
 
Nakłady poniesione na budowę tego zakładu wyniosły blisko 40 mln zł, z czego niemal połowę – 19 mln zł – stanowiła dotacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
krynicki2
 
Dzięki lokalizacji zakładu w Lublińcu firma zyskała bezpośredni dostęp do surowca (stłuczki szkła opakowaniowego) z gęsto zaludnionego obszaru aglomeracji śląskiej, Opola oraz Częstochowy, a także znacznie zmniejszyła koszty transportu do hut szkła zlokalizowanych w zachodniej i południowej części Polski
 
Na podstawie: http://krynicki.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny