Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w ZUOK

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w ZUOK „Orli Staw”

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG) poinformował, że 27 sierpnia br. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK) w Cekowie przeprowadzono ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze.

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w ZUOK – 57 strażaków i 15 wozów bojowych

W ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze zaangażowane zostały jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Kalisza i Turku, a także ochotniczej straży pożarnej (OSP). Były to jednostki OSP: Kamień, Przespolew, Ceków, Feliksów, Malanów oraz Morawin. W ramach ćwiczeń zasymulowano pożar w budynku sortowni, do którego doszło podczas rozładunku śmieciarki.

Jak podaje ZKG, po zlokalizowaniu hipotecznego pożaru niezwłocznie powiadomiono straż pożarną, przeprowadzono ewakuację pracowników, a następnie przystąpiono do akcji gaśniczej. W trakcie pożaru zostało rannych czterech pracowników zakładu. Ratownicy ewakuowali ich z zagrożonej strefy, a następnie udzielili pierwszej pomocy.

Ćwiczenia miały na celu skontrolowanie dotychczas wypracowanych metod prowadzenia akcji gaśniczej oraz doskonalenie koordynacji jednostek ratowniczo-gaśniczych z przeszkolonymi w tym zakresie pracownikami zakładu. W ramach treningu sprawdzono również działanie systemu dostarczania wody w miejsce pożaru oraz zakładowy sprzęt gaśniczy, w tym dwa działka wodne i pompę z napędem spalinowym. W sumie w akcji uczestniczyło 57 strażaków, 15 wozów bojowych, w tym samochód dowodzenia i łączności oraz 16 pracowników ZUOK.

Przy okazji ZKG przypomina, że zagrożenie pożarem w tego typu obiektach jest bardzo wysokie. Ze względu na ich specyfikę incydenty pożarowe zdarzają się stosunkowo często. Mając to na uwadze dyrekcja ZUOK kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo pożarowe. Poza wyposażeniem w profesjonalny sprzęt ppoż., okresowo organizowane są ćwiczenia, w tym także takie z udziałem straży pożarnych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZKG i ZUOK

fot. ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama