Coraz lepsze wyniki segregacji

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” poinformował, iż od stycznia do października br. do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) trafiło ponad 5 tys. ton odpadów wielkogabarytowych i problemowych.
 
Takie wyniki cieszą, gdyż Związek kładzie szczególny nacisk na działania edukacyjne i promocyjne, które mają zachęcać mieszkańców do korzystania z PSZOK-ów. Niestety, nadal zdarzają się przypadki porzucania  starych mebli w lasach czy parkach.
 
Ponadto na terenie Związku wzrasta także ilość odpadów zbieranych selektywnie. W tym roku każdego miesiąca odebrano średnio 2,6 tys. ton makulatury, tworzyw sztucznych i szkła, czyli blisko 500 ton. Poznaniacy segregują więc odpady coraz lepiej, ale trzeba pamiętać, że znaczny udział w tym przyroście mają odpady zielone. Natomiast ilość odbieranych odpadów zmieszanych utrzymuje się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Miesięcznie odbiera się ich ok. 18,2 tys. ton.
 
Na podstawie: www.goap.org.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu