Co z nadwyżką?

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych opublikowała „Stanowisko w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych”. Podkreśla w nim, że gmina powinna już na etapie planowania zabezpieczyć źródła sfinansowania wydatków na działanie nowego systemu. Zdaniem Rady, w ciągu roku może dojść do przejściowego braku zrównoważenia dochodów. W takiej sytuacji na lokalne władze spada obowiązek zintensyfikowania działań windykacyjnych, zaś niedobory należy dofinansować z dochodów własnych.
 
Gdy na koniec roku powstanie nadwyżka, to – zgodnie z zasadą roczności budżetu – środki te pozostają do dyspozycji gminy, która zdecyduje, na co przeznaczyć je w następnym roku.
 
W ocenie Rady RIO, w ramach monitorowania finansowania się systemu należy ustalić proporcjonalnie do upływu czasu wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie, zaległości z tego tytułu i przyczyny ich powstawania oraz podjęte działania w celu wyegzekwowania należności w tym zakresie. Należy też przeanalizować wydatki na funkcjonowanie systemu po stronie gminy, jej zobowiązania i zaległości.
 
Jeśli zaistnieje taka konieczność, wójt (burmistrz, prezydent miasta) winien wyjść z propozycją zmiany stawek za gospodarowania odpadami.
 
Na podstawie: www.rio.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu