odpady i środowisko

Co w odpadach piszczy?

Najnowsze wydanie dwumiesięcznika „Odpady i Środowisko”, za okres maj-czerwiec, jest już dostępne dla czytelników.

Kolejne wydanie czasopisma „Odpady i Środowisko”, czyli co w odpadach piszczy?

Aktualny numer czasopisma otwiera wywiad z Pawłem Ciećko, głównym inspektorem ochrony środowiska. Jak zaznacza w „Od redaktora” Jacek Zyśk, redaktor naczelny dwumiesięcznika, rozmowa dotyczy m.in. ścigania przestępstw przeciw środowisku. „Dokonane w ub. roku zmiany w ustawie o IOŚ dostarczyły nam szereg nowych uprawnień kontrolnych, jak i instrumentów sankcyjnych, których celem jest wzmocnienie działań kontrolnych Inspekcji, w tym w obszarze szarej strefy w odpadach. Istotnym zadaniem przydzielonym Inspekcji jest ściganie przestępstw przeciwko środowisku. To zadanie całkiem nowe dla nas, którego wykonywania stopniowo się uczymy, korzystając z doświadczeń organów ścigania” – mówi m.in. w rozmowie Paweł Ciećko. Więcej znaleźć można w tekście pt. „Ścigamy przestępstwa przeciw środowisku”.

odpady i środowisko

Następny artykuł, pt. „Hałdy górnicze pod lupą NIK” omawia wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie gospodarowania odpadami powydobywczymi.

„Coraz więcej urzędów samorządowych w Polsce odchodzi od plastikowych butelek, kubków i sztućców. Zastępuje je szklanymi opakowaniami, drewnianymi widelcami i nożami oraz tekturowymi tackami. Tu i ówdzie idzie się jeszcze dalej – w pracy pije się kranówkę.” – to fragment wstępu do artykułu pt. „Bez plastiku w urzędach”, napisanego przez Mariusza Gadomskiego.

To wydanie czasopisma zawiera także obszerny materiał pt. „Nowelizacja dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami – cz. VI. – Ewidencja i sprawozdawczość”. Autorką tekstu liczącego sześć stron jest dr inż. Beata B. Kłopotek.

Również dr Bartosz Draniewicz przygotował do tego wydania obszerny artykuł. Tekst nosi tytuł „Produkt uboczny czy odpad? – Nowy model rozstrzygnięcia”.

Naturalnie, to nie wszystko co zawiera omawiane wydanie, ale zainteresowani pełną zawartością wydania powinni przekonać się sami, jaka jeszcze tematyka została podjęta w tym numerze czasopisma. Warto też zajrzeć na stronę internetową wydawcy – D.A.W. MAXPRESS.

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama