Ciepło odpadowe z metra

Polska i Dania – partnerstwo na rzecz efektywności energetycznej. Wykorzystają ciepło odpadowe

Fryderyk X, król Danii, uczestniczył w podpisaniu porozumienia na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Informację tę przekazał Urząd m.st. Warszawy (UM). Efektywność energetyczna była głównym tematem spotkań monarchy w stolicy Polski. W wyniku podpisanego porozumienia, w przyszłości ciepło odpadowe, powstające w wyniku eksploatacji metra, będzie służyć ogrzewaniu mieszkań.

Współpraca w zakresie efektywności energetycznej i rozwój miast

Do podpisania porozumienia doszło na stacji warszawskiego metra Stadion. Uczestniczyli w nim król Danii razem z delegacją oraz polscy urzędnicy. Jak podaje UM, współpraca z Królestwem Danii ma się przyczynić do poprawy jakości powietrza w stolicy.

– Jako Ambasada Królestwa Danii z siedzibą w Warszawie cieszymy się, że możemy pomóc w realizacji tego projektu, który jest doskonałym przykładem polsko-duńskiej współpracy w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju miast – powiedział Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce.

– Codziennie szukamy rozwiązań, które uczynią nasze miasto jeszcze bardziej ekologicznym. Wszelkie działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 w stolicy spotykają się z naszą aprobatą. Dzięki współpracy z rządem duńskim, będziemy prowadzili innowacyjny projekt, który w pełni wpisuje się w naszą politykę dotyczącą neutralności klimatycznej. Technologię odzysku ciepła odpadowego z metra wykorzystamy przy budowie trzeciej linii. Linia ta będzie skierowana na Pragę-Południe, a właśnie ta dzielnica została wskazana w aplikacji do Komisji Europejskiej dla stu neutralnych klimatycznie miast, jako część Warszawy, w której prowadzone będą projekty pilotażowe – wskazał Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.

Ciepło odpadowe – warszawskie metro jego źródłem

Największe niewykorzystane źródło energii na świecie to nadmiar ciepła. Celem partnerstwa jest zbadanie, jakie są możliwości ponownego wykorzystania nadmiaru ciepła z warszawskiego metra. Miałoby ono posłużyć do ogrzewania budynków i wody w Warszawie. Nadwyżka ciepła szacowana jest na 3,8 TWh. Samo metro ma generować 3,3 TWh rocznie. Cały nadmiar mógłby pokryć zapotrzebowanie na ciepło 275 tys. mieszkańców – wyliczył UM.

List intencyjny na rzecz dekarbonizacji Warszawy podpisali m.in. wiceprezydent Olszewski, Jerzy Lejk, prezes Metra Warszawskiego oraz Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce. W wydarzeniu brali udział także przedstawiciele sektora prywatnego – dodał magistrat.

Miasta neutralne dla klimatu

W ramach programu „Horyzont Europa”, Komisja Europejska zakłada utworzenie do 2030 roku 100 miast w Unii Europejskiej, które będą neutralne dla klimatu. Jak zaznacza UM, współpraca z Danią ma być ważnym krokiem w osiągnięciu tego celu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Warszawy

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny