Kaucjonować opakowania wielorazowe

Chcą kaucjonować opakowania wielorazowe – pilotaż w Rybniku

Jak ograniczyć problem ogromnej ilości śmieci powstających z jednorazowych opakowań? – pyta Urząd Miasta Rybnika (UM) i wskazuje, że odpowiedź jest znana nie od dziś – a brzmi ona: kaucjonować opakowania wielorazowe. W Rybniku właśnie rusza związany z tym pilotaż.

Podmiot ekonomii społecznej będzie kaucjonować opakowania wielorazowe

System kaucjonowania naczyń na posiłki na wynos wdrażany będzie od dziś (piątek, 19 listopada 2021 r.), w niedobczyckim Bistro Z Ikrą. Ten rybnicki podmiot ekonomii społecznej został wybrany w otwartym naborze partnerów do testowania narzędzia, które wchodzi w skład Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego, opracowanego w ramach projektu StratKIT – zaznacza UM.

W naszym Bistro dania na wynos stanowią średnio 70% wszystkich sprzedawanych posiłków. Oznacza to kilkaset opakowań tygodniowo, z czego niestety 85% stanowiły dotychczas opakowania styropianowe, najczęściej wybierane przez klientów z uwagi na niższą cenę. Mamy nadzieję, że od najbliższego piątku nasi goście będą wybierać kaucjonowane wielorazowe pudełko. Kaucja za opakowanie to 15 zł. Oszczędzą w ten sposób pieniądze i pomogą nam dbać o środowisko naturalne – mówi Piotr Puchała, menadżer Bistro Z Ikrą.

Kaucjonować opakowania wielorazowe – w pilotażu wykorzystane będą trzy rodzaje opakowań

W ramach pilotażu do dyspozycji będzie 800 sztuk opakowań wielorazowych w trzech rodzajach: na zupę, na drugie danie dzielone i na drugie danie niedzielone.

Zamiast tworzyć bioodpady lub wykorzystywać materiały jednorazowego użytku, takie jak folia aluminiowa, styropianowe pudełka czy plastikowe torby na resztki jedzenia, w ofercie posiłków na wynos będzie możliwość skorzystania z solidnego pudełka wielokrotnego użytku ze zwrotną kaucją – zaznacza UM.

Mamy nadzieję na rozszerzenie systemu w przyszłości o kolejnych restauratorów tak, aby system działał w całym mieście. Będzie to możliwe w ramach programu Śląska Przestrzeń Innowacji, gdzie firmy będą mogły otrzymać granty na wdrożenie systemu do swoich działań – mówi Monika Kubisz, koordynatorka projektu StratKIT ze strony Urzędu Miasta Rybnika.

Restauratorzy pakowaliby posiłki na wynos, bądź niezjedzone w restauracji porcje, w wielorazowe kaucjonowane naczynia, zamiast materiałów jednorazowego użytku, takich jak folia aluminiowa, styropianowe pudełka czy plastikowe torby.

Kaucjonować opakowania wielorazowe – doświadczenia z ekokubkiem

Bardzo duża ilość odpadów w postaci jednorazowych naczyń z tworzyw sztucznych (związana działalnością firm gastronomicznych) stanowi w Rybniku istotny problem – związany z ich sprzątaniem i składowaniem, w tym z rosnącymi kosztami tych operacji. Dodatkowo rośnie skala marnowania żywności przez branżę hotelarsko-gastronomiczną – z badań Polskiej Federacji Banków Żywności wynika, iż rocznie w Polsce sektor ten wyrzuca ponad miliard kilogramów jedzenia – podkreśla magistrat.

Problem dotychczas nie był rozwiązywany w sposób systemowy. Plastikowe kubki do napojów zimnych, papierowe do ciepłych i opakowania z tworzyw sztucznych, przeznaczone do posiłków na wynos trafiają w dużej części do odpadów zmieszanych, co uniemożliwia recykling zawartego w nich surowca – tłumaczy istotę problemu Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

W 2019 r. Rybnik wprowadził wielorazowy kaucjonowany ekokubek na napoje zimne, podczas kilku imprez miejskich. Szybko jednak okazało się, że ekokubek nie wystarcza – odpady powstają w dużej ilości również po napojach ciepłych oraz posiłkach, a większość z nich generowana jest w związku z codzienną działalnością firm gastronomicznych.

StratKIT – pod lupą jednorazowe opakowania i marnowanie żywności

Działania pilotażowe, zwłaszcza te testujące dobre praktyki z zagranicy, są kluczowym aspektem projektu StratKIT, jak i całego unijnego programu Interreg Morza Bałtyckiego. Jesteśmy dumni, że w okresie trwania naszego projektu, jeszcze w tak nieprzewidywalnych czasach pandemii, miasto Rybnik, zainspirowane niemieckim narzędziem zrównoważonego rozwoju, zdołało nie tylko zaplanować i wdrożyć planowane czynności pilotażowe, ale także planuje zwiększenie skali oraz długoterminowe działania – podkreśla Urszula Ala-Karvia, z Uniwersytetu Helsińskiego, lider projektu StratKIT.

W latach 2019-2021 Miasto Rybnik realizowało projektu StratKIT, mający na celu zwiększenie roli zrównoważonego rozwoju w obszarze usług gastronomicznych. Przyjrzano się zarówno kwestii jednorazowych opakowań, jak i marnowania żywności. Z badań partnera projektu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, nt. marnowania jedzenia przez restauracje wynika, iż znacząca część wyrzucanego jedzenia to resztki zostawiane przez klientów na talerzach, które mogłyby być zabierane przez konsumentów do domu.

Projekt StratKIT jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu InterregBaltic Sea Region – dodaje magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. M. Koczy

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny