Certyfikat dla środowiska

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” po raz kolejny odnowił certyfikat potwierdzający spełnianie przez niego wymagań normy PN EN ISO 14001:2005. Zawiera ona wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych organizacji.
 
certyfikat
 
Jej podstawowym zadaniem jest wspomaganie monitoringu i kontrola ochrony środowiska oraz zapobieganie emisjom zanieczyszczeń do środowiska. Certyfikat to nie tylko potwierdzenie spełniania wszelkich wymagań, ale także wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i jednostki, która go posiada.
 
Wdrożony i działający w Związku System Zarządzania Środowiskowego został poddany okresowej ocenie i weryfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska. Przeprowadzony audyt potwierdził zgodność działania systemu z normą ISO 14001. Podczas spotkania podsumowującego audyt podkreślono dodatkowo pozytywne aspekty działań realizowanych przez Związek, takie jak wysoki poziom odzysku surowców wtórnych z odpadów, kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także zaangażowanie kadry Związku w przestrzeganie zasad ochrony środowiska i doskonalenie systemu.
 
ISO 14001:2005 jest jednym z wielu narzędzi, poprzez które Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” minimalizują negatywne efekty swojej działalności oraz maksymalizują pozytywny wpływ na środowisko. Weryfikacja systemu oraz jego ponowna certyfikacja jest standardową procedurą potwierdzającą prawidłowe działania zarówno Związku, jak i ZUOK-u „Orli Staw” w zakresie ochrony środowiska.
 
Na podstawie: www.orlistaw.pl
Tags

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama