default

Rozbudowa zakładu zagospodarowania odpadów – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Uroczyste otwarcie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu (WCR) po jego rozbudowie i modernizacji odbyło się 26 października. W wydarzeniu uczestniczył Dominik Bąk, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Towarzyszył mu Jarosław Roliński, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚiGW.

W co wyposażono Wielkopolskie Centrum Recyklingu?

Dawniej Zakład Gospodarowania Odpadami w Witaszyczkach, a obecnie WCR, otrzymało dofinansowanie na rozbudowę instalacji działającej w Jarocinie. Pieniądze pozyskano z wdrażanego przez NFOŚiGW Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, działanie 2.2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Dodatkowo, przyznane środki pochodziły z programu priorytetowego NFOŚiGW: 2.1. „Racjonalna gospodarka odpadami”. Łączna kwota dofinansowania, zgodnie z obowiązującymi umowami, wyniosła niemal 54 mln  w postaci dotacji ze środków Unii Europejskiej. Do tego doszło nieco ponad 22 mln  pożyczki ze środków własnych NFOŚiGW. Całkowity koszt projektu to nieco ponad 127,5 mln zł – poinformował NFOŚiGW.

Fundusz dodał, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozbudowana została instalacja do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów biodegradowalnych. Zakład wzbogacił się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji. Zainstalowano nowy agregat kogeneracyjny. Pozyskane środki posłużyły również do budowy placu do przerobu odpadów budowlanych i rozbudowy podczyszczalni ścieków. Zakupiono sprzęt do przetwarzania odpadów budowlanych: kruszarkę szczękową, koparkę kołową, ładowarkę przegubową i mobilną stację sortowniczą do odpadów budowlanych. Moc przerobowa zmodernizowanego zakładu wyniesie 76000 Mg/r., w tym dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu to 8750 Mg/r. – podał NFOŚiGW.

Efektywne wykorzystanie odpadów komunalnych

Jak tłumaczył Dominik Bąk, ilość odpadów komunalnych w Polsce systematycznie rośnie. Sprawia to, że konieczne jest znalezienie skutecznego sposobu ich zagospodarowania. Brak wystarczających mocy przerobowych dedykowanych instalacji prowadzi do nielegalnego gospodarowania odpadami oraz wysokich kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Rozbudowa zakładów gospodarowania odpadami pozwala na efektywne wykorzystanie odpadów komunalnych. Skutkuje też zmniejszeniem obciążenia środowiska. Dzieje się to m.in. poprzez przywracanie środowisku wytworzonych z odpadów nawozów naturalnych. A także poprzez dostarczanie energii z odpadów, z wykorzystaniem biogazu, przez co można zmniejszyć zużycie naturalnych paliw kopalnych.

Wielkopolskie Centrum Recyklingu wpłynie na osiągane poziomy odzysku i recyklingu

– Rozwinięcie kompletnej infrastruktury, tak jak to się dzieje m.in. w Jarocinie z udziałem wsparcia oferowanego przez NFOŚiGW przyczynia się również do stabilizacji lub obniżenia stawek opłat za odpady i ciepło dla mieszkańców, co ma pozytywny wpływ na ich budżety. Stąd bardzo cieszy mnie dzisiejsza uroczystość, podczas której otwieramy rozbudowaną instalację. Szczególnego uznania wymaga, że przedsięwzięcie prowadzi do rozwiązania problemów nie tylko Jarocina, lecz również 25 współpracujących gmin, a więc łącznie 350 tys. mieszkańców. Niech takie zakończone sukcesem inicjatywy staną się przykładem do naśladowania – zaznaczył Dominik Bąk, wiceszef NFOŚiGW.

– Rozbudowa zakładu jest dedykowana odpadom selektywnie zbieranym. Zmiany, które muszą następować w instalacjach komunalnych, takich jak WCR, są podyktowane zmieniającym się prawem w zakresie gospodarki odpadami. Rozbudowa zakładu umożliwiła dostosowanie funkcjonowania naszego zakładu do zmian w przepisachCo więcej, możliwość przetwarzania odpadów biodegradowalnych ulegnie podwojeniu, a dzięki właściwościom odpadów biodegradowalnych, które nadają się do 100% przetworzenia, będziemy mogli wpłynąć na osiągane przez gminy wymagane poziomy odzysku i recyklingu – podkreślił Witosław Gibasiewicz, prezes Zarządu WCR.

Na podstawie: gov.pl i nadesłanej informacji

fot. WCR

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu