Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych powstanie w Krakowie

Na terenie poprzemysłowym w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, w rejonie ul. Igołomskiej i Cementowej, powstanie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, w tym m.in. sortownia odpadów zmieszanych, o przepustowości ponad 400 ton na dobę. Jak zaznacza Urząd Miasta Krakowa (UM), zakończenie inwestycji planowane jest na 2026 r., a całkowity koszt szacuje się na ok. 245 mln zł.

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych – odpowiedź miasta na wymagany poziom recyklingu

Przy okazji UM zaznacza, że w Krakowie od 2013 r. funkcjonuje Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (ZSGOK), zarządzany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie (MPO). Według magistratu, ZSGOK zapewnia skuteczne odzyskiwanie surowców wtórnych na poziomie 60% i realizuje z dużą rezerwą obecnie wymagane prawem unijnym wskaźniki dotyczące odzysku i recyklingu oraz składowania odpadów. Jednak już od 2025 r. nastąpi restrykcyjna zmiana w sposobie obliczania poziomu przetwarzania odpadów, a dziesięć lat później poziom wymaganego recyklingu wzrośnie do 65%. Te zmiany – wg UM – wymagają już teraz podjęcia decyzji o budowie nowoczesnego i w pełni zautomatyzowanego kompleksu, który zapewni zagospodarowanie całości odpadów produkowanych przez mieszkańców gminy.

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych i cztery instalacje

W ramach Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych planowana jest budowa czterech instalacji do przetwarzania odpadów zebranych od mieszkańców.

Pierwszą z nich będzie zakład recyklingu tworzyw sztucznych. Ma się on składać z dwóch instalacji. Pierwsza ma służyć przygotowaniu do recyklingu folii o łącznej przepustowości 40 tys. ton rocznie, a zadaniem drugiej będzie mycie i rozdrabnianie odpadów oraz wytwarzanie regranulatu. Jej przepustowość szacuje się na 20 tys. ton rocznie.

Drugi obiekt to zakład odzysku odpadów komunalnych, obejmujący sortownię niesegregowanych odpadów zmieszanych o przepustowości 100 tys. ton rocznie i odpadów selektywnych w ilości 50 tys. ton rocznie.

Z kolei w skład zakładu odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych będą wchodziły dwie instalacje do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 25 tys. ton rocznie oraz instalacja recyklingu odpadów odzyskanych.

W Centrum Recyklingu powstanie także punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych dowożonych przez właścicieli nieruchomości z terenów miasta, wraz z punktem napraw i ponownego użycia odpadów – wskazuje UM.

Budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych z dofinansowaniem

W ramach inwestycji przy ul. Igołomskiej planowane jest także postawienie budynków przemysłowych i magazynowych o łącznej powierzchni 7,5 ha. Powstaną też parkingi (2,7 ha) i drogi dojazdowe (1,7 km), w tym połączenie z ul. Igołomską.

Zrealizowanie projektu Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych będzie jednym z kroków w kierunku transformacji Krakowa w miasto cyrkularne, w którym priorytetem jest troska o bezpieczne i czyste środowisko, a tym samym zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców – podkreśla UM.

Projekt realizowany będzie w latach 2021–2026. Planowany koszt inwestycji to ok. 245 mln zł. Zadanie zostanie sfinansowane z dotacji Unii Europejskiej, pożyczek i kredytów, a także ze środków własnych MPO – dodaje UM.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu