Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie – umowa na rozbudowę infrastruktury podpisana

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) poinformował, że podpisał umowę z rzeszowską firmą Solkan. Umowa obejmuje rozbudowę infrastruktury obiektu, jakim jest Regionalne Centrum Odzysku Odpadów (RCOO). W ramach inwestycji wartej blisko 12 mln zł powstaną m.in. zadaszone boksy do magazynowania i doczyszczania odpadów.

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów – co obejmuje kontrakt?

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przetwarza odpady komunalne z terenu Krosna i 27 okolicznych gmin. W ramach partnerstwa samorządów i wspólnego projektu odpadowo-energetycznego w 2021 r. krośnieńska instalacja została rozbudowana i zmodernizowana. Teraz jej infrastruktura będzie uzupełniona o zadaszone boksy magazynowe wraz z placami do magazynowania. Będą one służyły do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, opon, farb i opakowań po farbach oraz magazynowania i doczyszczania szkła.

Nowe obiekty powstaną na terenie RCOO przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie. Miejsce dla nich przewidziano między częścią biologiczną instalacji a częścią administracyjną, tam, gdzie dotychczas przetwarzane były odpady wielkogabarytowe.

Poprzez realizację tej inwestycji chcemy kompleksowo domknąć temat efektywnego zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dostosowania całego systemu do wymogów prawa unijnego i krajowego. Inwestycja ta pozwoli na dalszą poprawę gospodarki odpadami na obsługiwanym przez naszą spółkę obszarze – mówi Janusz Fic, prezes KHK.

W ramach kontraktu, wybrana firma wykona prace rozbiórkowe i demontażowe w miejscu, w którym powstaną nowe boksy magazynowe. Wykonawca wybuduje też wiatę nad boksami magazynowymi na odpady oraz budynek administracyjno-socjalny w technologii kontenerowej. Zadaniem firmy będzie też wykonanie nowego placu, drogi, parkingu i chodników. Jednym z ważniejszych zadań będzie też budowa wagi terenowej najazdowej, kluczowej do obsługi tej części instalacji – wskazuje KHK.

Usprawnić przetwarzanie odpadów z dofinansowaniem

Racjonalna gospodarka odpadami jest jednym z priorytetów w proekologicznych działaniach naszego miasta. Myślę, że ta inwestycja usprawni jeszcze bardziej przetwarzanie odpadów w naszej instalacji. I będzie miała walor nie tylko ekologiczny, ale także społeczny – podkreśla Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

Rozbudowa infrastruktury RCOO realizowana jest w ramach dofinansowanego projektu. Jest on zatytułowany: „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – III etap”. Wsparcia na jego realizację, w formie dotacji i pożyczki, udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KHK

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu