Szczecińskie Centrum Biorecyklingu – spółka powołana

Urząd Miasta Szczecin (UM) przekazał informację o powołaniu spółki Szczecińskie Centrum Biorecyklingu. Jest to kolejny krok w stronę uruchomienia proekologicznej i bezpiecznej kompostowni bioodpadów. Instalacja ta ma być ważnym uzupełnieniem miejskiego systemu gospodarowania odpadami.

Duże koszty i brak gwarancji bezpieczeństwa

Rocznie z terenu miasta odbieranych jest ok. 20 tys. bioodpadów – stanowią one największy wagowo odsetek odpadów zbieranych selektywnie. W większości są one transportowane do dwóch instalacji oddalonych od Szczecina o kilkadziesiąt kilometrów – w Leśnie Górnym i Łęczycy. Odbywa się to w ramach porozumień z gminami Police i Stargard, jednak generuje duże koszty i nie gwarantuje bezpieczeństwa. Jak zaznacza UM, stały przyrost masy bioodpadów, wzrastające koszty zagospodarowania tej frakcji, to tylko niektóre argumenty za budową własnej biokompostowni. Magistrat dodał, że bez rozwiązania kwestii przetwarzania bioodpadów nie da się również osiągnąć właściwych poziomów recyklingu, do czego, zgodnie z ustawą, zobowiązane są wszystkie gminy w Polsce.

– Od lat budujemy w Szczecinie sprawny, efektywny i ekologiczny system gospodarowania odpadami. Składa się na niego cały szereg elementów: od zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, poprzez Ekoporty i minipszoki, aż po EcoGenerator, czyli naszą instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów. Naturalną kontynuacją tych działań i niejako domknięciem systemu będzie budowa nowoczesnej instalacji do przetwarzania bioodpadów, czyli ekologicznej i bezpiecznej biokompostowni. – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Magistrat przyznał, że wyzwanie jest duże. Wymagany poziom przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu w roku bieżącym wynosi 35%. Stale jednak rośnie i w roku 2035 wyniesie już 65%. Na gminy, które nie spełnią tego kryterium, nakładane będą kary – zaznaczył UM.

Szczecińskie Centrum Biorecyklingu – panaceum na odpadowe problemy

Szczecińskie Centrum Biorecyklingu ma być rozwiązaniem tych problemów. Proekologiczna i bezpieczna biokompostownia, zajmie się przetwarzaniem szczecińskich bioodpadów, zebranych selektywnie . Jest to wspólne przedsięwzięcie Szczecina i spółki REMONDIS Szczecin. Wkład miasta stanowi działka przy ul. Gdańskiej. To właśnie tam powstanie kompostownia tunelowa o wydajności 40 tys. ton bioodpadów rocznie. Magistrat podaje, że kompostownia będzie w pełni zhermetyzowana. Ma ona w 100% spełniać wymogi najlepszej dostępnej technologii. Ma też odpowiadać wymaganiom konkluzji BAT w zakresie przetwarzania odpadów na każdym z jego etapów, bez uciążliwości dla najbliższego otoczenia. Oznacza to, że cały proces przetwarzania bioodpadów będzie zamknięty. Od momentu ich przyjęcia, do momentu wyjazdu produktu gotowego. Produktem tym ma być certyfikowany kompost – środek poprawiający właściwości gleby, bogaty w substancje organiczne i niewydzielający nieprzyjemnych zapachów. Termin zakończenia inwestycji i uruchomienia instalacji to przełom lat 2025/2026 r., a szacowane koszty to 80 mln zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Szczecin (na zdjęciu: Piotr Krzystek, prezydent Szczecina; Anna Szotkowska, zastępca prezydenta miasta; Ronald Laska, prezes Zarządu REMONDIS Szczecin i Monika Wierzbicka, prokurent spółki.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu