Centrum Badań i Rozwoju

Centrum Badań i Rozwoju GOZ powstanie w Bełchatowie

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że rozpoczęła budowę Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) w Bełchatowie. Jak zaznacza PGE, zadaniem Centrum będzie opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Centrum Badań i Rozwoju GOZ by zagospodarować odpady z OZE

Głównym zadaniem Centrum Badań i Rozwoju GOZ jest opracowywanie rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i optymalne wydłużenie życia i wykorzystania surowców. Rozwiązania te będą dedykowane zarówno dla obecnej dziś energetyki konwencjonalnej, jak również dla energetyki odnawialnej – przekonuje PGE.

– Rozwój technologii OZE powoduje konieczność zagospodarowania części z wyeksploatowanych farm wiatrowych czy fotowoltaicznych. Szacuje się, że do 2050 roku w skali światowej może powstać ok. 78 mln ton odpadów związanych z OZE. Dlatego w PGE równocześnie z rozwojem odnawialnych źródeł energii, realizujemy inwestycje, dzięki którym będzie można zagospodarować odpady po instalacjach OZE. Już w przyszłym roku otworzymy w Bełchatowie Centrum Badań i Rozwoju GOZ. Będzie ono istotnym elementem realizacji Strategii Grupy PGE i ważnym ośrodkiem rozwoju innowacji. Realizacja projektu to także ważny element transformacji regionu bełchatowskiego. W pierwszym okresie działalność Centrum wygeneruje około 50 nowych miejsc pracy, a w perspektywie kilku lat będziemy mogli utworzyć nawet kilkaset miejsc pracy w regionie bełchatowskim – podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE.

Centrum Badań i Rozwoju GOZ

Spółką odpowiedzialną w Grupie PGE za segment gospodarki o obiegu zamkniętym jest PGE Ekoserwis.

– Strategia i działania segmentu gospodarki obiegu zamkniętego są odpowiedzią na wyzwania polskiej gospodarki zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i w najbliższych latach jako istotny element w procesie transformacji. Poprzez tworzenie Centrum Badań i Rozwoju w Bełchatowie i kolejne inwestycje widzimy duży potencjał do dalszego rozwoju w kierunku zbudowania znaczącego podmiotu na poziomie krajowym i europejskim. Już teraz zagospodarowujemy miliony ton odpadów i produktów ubocznych, przetwarzając je na pełnowartościowe produkty dedykowane do tak kluczowych kierunków rynkowych, jak np.: budownictwo, inwestycje infrastrukturalne, rolnictwo i rekultywacje – dodał Lech Sekyra, prezes Zarządu PGE Ekoserwis.

W ramach Centrum Badań i Rozwoju GOZ utworzony zostanie centralny ośrodek kompetencji badawczo-rozwojowych w obszarze zagospodarowania odpadów z przemysłu energetycznego z własnym laboratorium badawczo-technicznym. Jego zadaniem będzie praca nad technologiami i rozwiązaniami dotyczącymi przetwarzania odpadów, odzysku surowców oraz wytwarzania pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów – tłumaczy PGE.

Istotne aspekty środowiskowe

W pracach związanych z GOZ istotne będą również aspekty prośrodowiskowe, skoncentrowane na gospodarczym wykorzystaniu odpadów zdeponowanych na składowiskach, w celu przywrócenia walorów naturalnych i inwestycyjnych terenom zdegradowanym i poprzemysłowym. Centrum zostanie otwarte w 2022 r. w Bełchatowie.

Zmniejszenie oddziaływania Grupy PGE na środowisko poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, zwiększenie wykorzystania zagospodarowania odpadów oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych należą do priorytetów PGE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. PGE

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny