Cenna inicjatywa

Władze Ostrowca Świętokrzyskiego mogą być dumne ze swoich mieszkańców. Z roku na rok w mieście jest coraz mniej azbestu. A to za sprawą, realizowanego od pięciu lat, „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”. W tym roku wpłynęło wyjątkowo dużo, bo ponad 90 wniosków od właścicieli nieruchomości na sfinansowanie usługi usunięcia azbestu. Stąd tegoroczna edycja zakończy się w październiku, zaś wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne ze Skarżyska-Kamiennej.

 

Warto dodać, że podczas ostatniej sesji (29 maja br.) radni miejscy przegłosowali uchwałę różnicującą wysokość przyznawanej dotacji na ten cel. Dotychczas, bez względu na to, czy ubiegał się o nią mieszkaniec – właściciel nieruchomości, czy osoba prawna bądź inny podmiot, wysokość wsparcia wynosiła maksymalnie 1,9 tys. zł. Teraz zwiększono je do 5 tys. zł. Na takie dofinansowanie mogą liczyć osoby prawne lub inne podmioty. Dzięki temu o środki będą mogły się ubiegać również np. wspólnoty mieszkaniowe.

 

Należy podkreślić, że z każdym rokiem zwiększa się ilość usuwanego azbestu i – co ważne – trafia on na specjalistyczne składowisko odpadów, a nie do okolicznych lasów. Dzięki temu tylko w ubiegłym roku w Ostrowcu usunięto prawie 80 ton eternitu. To bardzo cenna inicjatywa, dlatego w tegorocznym budżecie miasta zabezpieczyliśmy 110 tys. zł na ten cel – poinformował Jarosław Wilczyński, prezydent miasta.

 

Na podstawie: www.um.ostrowiec.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu