Bytom walczy z dzikim wysypiskiem

Bytom walczy z dzikim wysypiskiem

Urząd Miejski w Bytomiu podał wiadomość, iż został poinformowany o nielegalnym wysypisku w Miechowicach (jednej z dzielnic miasta).

Odpady wysypano na terenie leżącym na granicy Bytomia i Zabrza, należącym do Nadleśnictwa Brynek.

Dzikie wysypisko – poszukiwania sprawcy trwają

Jak zaznacza bytomski magistrat, w latach 90-tych, decyzją ówczesnego prezydenta miasta, nakazano przeprowadzenie rekultywacji tego pogórniczego obszaru. Od 2012 r. obowiązek przywrócenia terenowi walorów przyrodniczych spoczywa na Spółce Restrukturyzacji Kopalń. W tym wypadku nie wydano decyzji dotyczącej składowania jakichkolwiek odpadów – podkreśla Urząd Miejski, który stwierdza również, że do tej pory rekultywacja przebiegała w sposób właściwy.

W środę, natychmiast po otrzymaniu informacji o nielegalnym wysypisku na jego teren pojechali: zastępca prezydenta Bytomia Bożena Mientus, radny Marek Wilk, pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu, strażnicy miejscy i policja. Nie wiadomo kto wysypał w tym rejonie śmieci – czynności w tej sprawie prowadzi policja oraz Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Urzędnicy miejscy wskazują, że Nadleśnictwo Brynek, po interwencji władz miejskich, wstępnie wyraziło zgodę na usunięcie odpadów. Leśnicy podejmą się też monitorowania tego terenu, a w razie konieczności zablokują wjazd podmiotom nieuprawnionym. W przypadku braku realizacji wywozów odpadów prezydent Damian Bartyla podejmie formalne kroki, by zmusić właściciela terenu do jego oczyszczenia – zaznacza magistrat. Władze miasta są w stałym kontakcie z policją oraz strażą miejską. W środę na miejscu pracowali strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, którzy pobrali próbki do badań.

Kolejny raz widać, że konieczna jest zmiana polskiego prawa w tym zakresie. Tylko zdecydowane zaostrzenie kar i ich nieuchronność oraz zwiększenie kompetencji instytucji dbających o środowisko może doprowadzić do skutecznej walki z tym procederem – zauważa magistrat.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Bytomiu

fot. Archiwum UM Bytom

reklama

partner portalu

 

reklama