Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami

By odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami opakowaniowymi wzięli na siebie producenci

Samorządy od dłuższego czasu domagają się, aby odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami brali na siebie także producenci opakowań i towarów. Opakowania stanowią aż blisko połowę śmieci komunalnych, a ciężar ponoszenia kosztów ich odbioru i zagospodarowania przerzucany jest na mieszkańców miast i gmin – podkreśliła Unia Metropolii Polskich (UMP). Co więcej Unia Europejska (UE) zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenia w życie, do 5 lipca 2020 r., przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do wykonania przepisów unijnych o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – podkreśliła organizacja samorządowa i dodała, że mieszkańcy miast i gmin nadal czekają na polską ustawę regulującą ten obszar gospodarki.

Ustawa wprowadzająca powinna obowiązywać od ponad 500 dni!

Ustawa wprowadzająca do polskiego porządku prawnego powinna obowiązywać od 523 dni. To bardzo ważne, aby rozszerzona odpowiedzialność producentów w końcu została wprowadzona do polskiego prawa, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli podejmować i promować proekologiczne postawy – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska i przewodniczący Zespołu koordynacyjnego UMP ds. odpadów komunalnych.

Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami

Unia wskazała, że obecnie w wielu sklepach konsumenci mają bardzo mały wybór w zakresie tego, w jakich opakowaniach kupują dany produkt. Przykładowo mleko pakowane jest najczęściej w plastikowych butelkach lub w wielomateriałowe opakowanie, którego recykling jest kosztowny i zużywa bardzo dużo energii. Konsumenci mają ograniczone możliwości kupowania produktów na wagę. Organizacja wskazuje, że np. kiszone ogórki i kapusta, warzywa czy owoce coraz powszechniej sprzedawane są w jednostkowych opakowaniach, często wielomateriałowych, trudnych do poddania recyklingowi.

Wymagane wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów

To wszystko może się zmienić, ale wymaga wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Obciążenia – często wielkich korporacji – odpowiedzialnością za produkcję śmieci i kosztami ich recyklingu czy utylizacji – podkreśla UMP.

Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, który wielokrotnie potrafił wnosić projekty ustaw w obronie jednostkowych interesów mieszkańców Warszawy, jak widać obawia się wystąpić przeciwko korporacjom. Boi się uderzyć w ich interesy wprowadzając do polskiego porządku prawnego przepisy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. W konsekwencji wszystkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami ponoszą mieszkańcy miast i gmin – powiedział Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Według UMP, wprowadzenie ROP spowodowałoby, że część kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami ponosiłyby korporacje i inne firmy wprowadzające na rynek swoje produkty w może atrakcyjnych, ale absolutnie nie proekologicznych opakowaniach. Brak ustawy o ROP powoduje, że za utylizację i recykling takich opakowań płacą – z własnej kieszeni – mieszkańcy miast i gmin – podkreśla samorządowa organizacja.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zespołu koordynacyjnego UMP ds. odpadów komunalnych przyjęliśmy dziesięć najważniejszych i najpilniejszych postulatów dotyczących przebudowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce – powiedziała Olga Goitowska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami – 10 postulatów samorządowców

Wśród wspomnianych postulatów znalazły się:

  1. Przyśpieszenie prac rządu nad projektem zmian ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz nad rozporządzeniami wykonawczymi.
  2. Wprowadzenie zasad regulujących ekoprojektowanie, w tym stworzenie systemu premiująco-sankcyjnego.
  3. Wdrożenie instrumentów prawnych inicjujących wzrost poziomu wykorzystania surowców wtórnych w produkcji opakowań (m.in. wszystkich tworzyw sztucznych, makulatury i szkła).
  4. Przeznaczenie środków z ROP, pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę lub rozbudowę instalacji recyklingowych.
  5. Po uchwaleniu ustawy, przedstawienie założeń również dla produktów.
  6. Zmiana sposobu podziału opakowań z „domowe i inne” na zapewniający szczelność systemu i stabilność wpływu z opłaty, tj. na opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe.
  7. Wprowadzenie takiego sposobu podziału środków z ROP, który promowałby gminy kładące nacisk na jakość selektywnej zbiórki odpadów.
  8. Zachowanie przewidzianej w projekcie ustawy roli organizacji odpowiedzialności producenta, bazującej na decyzyjności gmin w zakresie organizacji systemów.
  9. Obowiązkowe uzależnienie stawek opłaty opakowaniowej od możliwości ponownego wykorzystania surowca, z którego wytworzone jest opakowanie.
  10. Potraktowanie opłaty opakowaniowej jako instrumentu ograniczającego produkcję zbędnych opakowań.

Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami – co jest celem ROP-u?

Unia tłumaczy przy okazji, że rozszerzona odpowiedzialność producentów, to zestaw obowiązków nakładanych na producentów wprowadzających na rynek opakowania lub produkty w opakowaniach. Celem ROP-u jest zwiększenie odpowiedzialności producentów za to, co się dzieje z opakowaniami po ich użyciu. Ma to prowadzić do ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych trafiających do obiegu. Z kolei te trafiające do obiegu, powinny nadawać się do recyklingu lub ponownego wykorzystania w myśl idei zero waste.

Z transmisją z konferencji poświęconej tematowi można się zapoznać w Internecie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), fot. UMP

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny