Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów z dofinansowaniem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że realizacja projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów umożliwiającego uzyskanie zielonej energii w Oświęcimiu”, o wartości 492 mln zł potrwa do końca września 2022 r. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, przyznano na ten cel 63 mln zł dofinansowania.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu i 63 mln zł z POIiŚ-u

Jak podaje NFOŚiGW, budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) rozpocznie się od adaptacji wybranego terenu, a następnie przejdzie w fazę budowy instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

Planowane przedsięwzięcie o mocy 6,1 MWe energii elektrycznej i 42,5 MWt energii cieplnej ma pozwolić na zaspokojenie potrzeb energetycznych beneficjenta – spółki Synthos Dwory 7. Ponadto część wyprodukowanego ciepła trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu.

Jak wskazuje NFOŚiGW, uruchomienie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) przyczyni się do ograniczenia masy odpadów komunalnych kierowanych do składowania – w sumie w zakładzie ma być przyjmowanych 130 tys. Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz 20 tys. Mg/rok osadów ściekowych.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w miejsce kotła węglowego

Fundusz podaje, że jednym z istotnych powodów realizacji projektu jest konieczność budowy nowego źródła (jednostki energetycznej), ponieważ jeden z dotychczas działających kotłów węglowych w firmie Synthos Dwory 7, zgodnie z dyrektywami unijnymi, musi zostać wyłączony do końca grudnia 2023 r. Zdecydowano, że zamiast nowej wysokoemisyjnej jednostki węglowej zostanie wybudowana spalarnia odpadów, która zapewni tańszy prąd oraz ciepło. Jak wskazuje NFOŚiGW, za tym wyborem przemówił także relatywnie łatwy dostęp do paliwa alternatywnego (RDF – ang. Refuse Derived Fuel), które można pozyskać z terenu woj. małopolskiego i do ustabilizowanego osadu ściekowego, którego wytwórcą jest należąca do GK Synthos Miejsko-Przemysłowa Oczyszczania Ścieków.

Według NFOŚiGW, spółka realizująca projekt zadeklarowała lokalizację zakładu na własnych terenach przemysłowych w odpowiednim oddaleniu od budynków mieszkalnych oraz terenów rekreacyjnych. Szacuje się, że dzięki nowej instalacji, spadek emisji gazów cieplarnianych będzie na poziomie ponad 229 tys. Mg CO2/rok. Z kolei wyliczono, że zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wyniesie niema 598 tys. GJ/rok.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

reklama

reklama

reklama