Budowa Zakładu Odzysku Energii – trzeciej linii z dofinansowaniem NFOŚiGW

17 maja 2023 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na finansowanie rozbudowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) o Zakład Odzysku Energii – trzecią linię. Poinformował o tym Krakowski Holding Komunalny (KHK).

Budowa Zakładu Odzysku Energii z dotacją i pożyczką

Krakowski Holding Komunalny otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w formie dotacji oraz pożyczki. Kwota bezzwrotnej dotacji wynosi 72,138 mln zł, zaś pożyczki na preferencyjnych warunkach – 200 mln zł.

Umowę ze strony KHK podpisali Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu oraz Jakub Bator, członek Zarządu ds. produkcji. Z kolei NFOŚiGW reprezentował jego wiceprezes – Dominik Bąk. W wydarzeniu uczestniczył także Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

– Wobec kryzysu energetycznego, widać wyraźne potrzebę budowania niezależności energetycznej samorządów. Dzisiaj, widząc trudności wynikające choćby ze względu na wojnę w Ukrainie, jesteśmy przekonani, że transformacja energetyczna nie może się opierać jedynie na dużych, gazowych źródłach – powiedział prezydent Majchrowski.

Rozbudowa ZTPO o Zakład Odzysku Energii (ZOE) – trzecią linię termicznego przekształcania odpadów, to realizacja planów sięgających już 2009 r. Dzięki tej inwestycji Ekospalarnia będzie mogła przekazać do miejskiej sieci znacznie więcej energii cieplnej, oraz więcej energii elektrycznej – wskazał KHK. Tym samym zwiększyć się ma niezależność energetyczną Krakowa.

– Uruchamiając trzecią linię zakład zapewni ciągłość zasilania – dostaw energii dla Krakowa, ponieważ będąc niezależnym elementem instalacji, będzie produkowała energię cieplną i elektryczną podczas postoju technologicznego pierwszej i drugiej linii – podkreślił Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK.

Budowa Zakładu Odzysku Energii pozwoli na uruchomienie dostaw odpadów z gmin ościennych

Według KHK, wybudowanie ZOE umożliwi uruchomienie dostaw odpadów nienadających się do recyklingu z gmin ościennych, co znacznie wpłynie na poprawę jakości powietrza w Krakowie. Dzięki tej inwestycji zminimalizuje się składowanie odpadów w pobliżu granic miasta.

Budowa ZOE – trzeciej linii termicznego przekształcania odpadów, przyniesie jeszcze więcej korzyści dla miasta – zaznaczył Holding. Wyposażona zostanie w osobne węzły magazynowania i podawania odpadów, produkcji i wyprowadzenia energii, będąc jednocześnie osobną instalacją od ZTPO. Pozwoli ona na produkcję dodatkowej energii elektrycznej i cieplnej z przetworzonych odpadów. Instalacja ma także skutecznie zmniejszyć strumień masy odpadów deponowanych na składowiskach, których nie da się odzyskać w inny sposób. Holding zaznacza, że zagospodarowanie odpadów w specjalistycznej instalacji jest bezpieczne dla życia i zdrowia mieszkańców.

Dotychczas krakowska Ekospalarnia mogła poddać termicznemu przekształceniu do 245 tys. ton odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. Po wybudowaniu Zakładu Odzysku Energii – trzeciej linii, te możliwości zwiększą się o 100 tys. ton. Firma podkreśliła przy tym, że cały czas rośnie strumień odpadów produkowanych w Krakowie. Holding wskazał, że śmieci przybywa szybciej, niż zakładała wieloletnia prognoza, dlatego rozbudowa Ekospalarni o ZOE jest uzasadniona.

Inwestycja ma się zakończyć w 2027 r.

Warto przypomnieć, że blisko 55% energii elektrycznej produkowanej w Ekospalarni uznaje się za energię zieloną, czyli odnawialną. Zastosowane w instalacji rozwiązania technologiczne spełniają wymagania tzw. najlepszych dostępnych technik (ang. BAT – Best Available Techniques). Mają one gwarantować zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska – zaznaczył KHK. Te rozwiązania również towarzyszyć będą procesowi rozbudowy istniejącej instalacji. Cała inwestycja ma się zakończyć w 2027 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KHK

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu