Budowa ruszy w sierpniu

Prezydent Olsztyna wydał pozwolenie wodnoprawne Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę zakładu przetwarzającego odpady na paliwo alternatywne. Obiekt powstanie w ramach projektu pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. Olsztyński ZUOK ma być piątą i ostatnią z planowanych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim.
 
ZGOK w Olsztynie do lipca 2015 r. ma wybudować zakład przetwarzający odpady i produkujący z nich paliwo alternatywne. Obiekt będzie obejmował instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, linię do demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalację do kruszenia odpadów budowlanych oraz plac ich magazynowania, magazyn odpadów niebezpiecznych i sortowani odpadów selektywnie zebranych.
 
olsztyn
 
Trafiające do ZUOK-u odpady będą poddawane kilkudniowemu biologicznemu suszeniu w komorach w celu redukcji ich wilgotności przez samonagrzewanie się substancji organicznej – proces autotermiczny. W ramach procesów technologicznych nastąpi też wydzielenie lekkiej, palnej frakcji ustabilizowanej biomasy z odpadów zmieszanych i zielonych, drewna, papieru, tkanin oraz tworzyw w celu uzyskania z nich wysokokalorycznego paliwa alternatywnego. Planuje się też wydzielenie frakcji metali (w tym baterii) oraz inertów (kamieni, szkła, ceramiki) z frakcji ciężkiej w celu odzysku materiałowego metali, niemetali i szkła. Proces technologiczny przewiduje też konfekcjonowanie paliwa alternatywnego np. w pellet lub fluff chipsy dla zakładów energetycznych oraz surowców wtórnych dla recyklerów. Balast trafi na składowisko.
 
Z instalacji korzystałyby 37 gminy z centralnej części województwa. Powodzenie projektu zależy m.in. od zatwierdzenia ww. pozwolenia wodnoprawnego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.
 
Koszt inwestycji to 157 mln zł. Budowa ma ruszyć jeszcze w sierpniu br. ZGOK złożył już ofertę na dostarczanie rocznie 50 tys. ton paliwa alternatywnego do olsztyńskiej ciepłowni.
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl, www.zgok.olsztyn.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu