Budowa krośnieńskiej spalarni odpadów

Budowa krośnieńskiej spalarni odpadów – przetarg ogłoszony

Urząd Miasta Krosna (UM) poinformował, że ogłoszony został przetarg na budowę krośnieńskiej spalarni odpadów. Magistrat dodaje też, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny (MPGK–KHK) pracuje nad kompleksowym rozwiązaniem problemu zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych nie tylko w Krośnie, ale także w regionie, a jednym z elementów tego rozwiązania ma być właśnie budowa krośnieńskiej spalarni odpadów .

Efektem tych prac są – jak zaznacza UM – mocno zaawansowane inwestycje związane z modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Na przykład w czwartym kwartale br. planowany jest rozruch technologiczny zmodernizowanej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP).

Budowa krośnieńskiej spalarni odpadów jeszcze nie przesądzona

Inwestycje związane z modernizacją zakładu mają na celu przekształcenie dotychczasowej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w uniwersalną, nowoczesną instalację ukierunkowaną na maksymalizowanie odzysku surowców. W aktualnej sytuacji nie jest jednak możliwe odzyskanie i ponowne wykorzystanie wszystkich odpadów. Zagospodarowanie tych, które pozostają po procesach segregacji jest bardzo kosztowne z uwagi na niewielką ilość instalacji, które są w stanie termicznie zagospodarowywać te odpady – przekonywał Janusz Fic, prezes MPGK–KHK.

Krośnieński magistrat zaznaczył, że MPGK–KHK posiada już mocno zaawansowaną koncepcję budowy bloku energetycznego, w którym miałoby następować przetwarzanie paliwa wytworzonego z pozostałości po sortowaniu odpadów. Projekt energetycznego wykorzystania odpadów jest realizowany na potrzeby Krosna oraz 28 gmin, które nawiązały współpracę z miastem. Łącznie projekt obejmuje tereny zamieszkane przez ok. 340 tys. osób.

Samo ogłoszenie przetargu nie oznacza, że blok energetyczny w Krośnie powstanie na pewno! Ostateczne decyzje będą podjęte w drugim półroczu tego roku. Najważniejszą kwestią determinującą to, będzie uzyskanie wpisu przedsięwzięcia planowanego w Krośnie, na listę Ministra Klimatu, instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Ostateczna publikacja listy przewidziana jest na koniec tego roku. MPGK oczywiście złożyło swoją aplikację o wpis na tę listę – zaznaczył prezes Fic.

Ok. 20 tys. ton pozostałości do termicznego zagospodarowania

Według UM, projekt realizowany przez krośnieńskie przedsiębiorstwo „doskonale wpisuje się w obowiązującą hierarchię postępowania z odpadami”. Magistrat tłumaczy bowiem, że przedsięwzięcie zakłada maksymalizację odzysku odpadów surowcowych, a do produkcji paliwa przewidziane są pozostałości z sortowania odpadów, których ponowne użycie nie będzie już możliwe. Ilość tych pozostałości Spółka szacuje na ok. 20 tys. ton.

Nasz projekt posiada olbrzymie atuty i to zarówno jeżeli chodzi o strefę ekologiczną, jak i ekonomiczną. Do tego jest to przedsięwzięcie samorządowe, ukierunkowane na kompleksowe rozwiązanie lokalnych problemów. Jeżeli dodamy do tego bardzo dobre przygotowanie projektu do realizacji, to myślę, że możemy być optymistami i możemy liczyć na to, że nasz projekt znajdzie uznanie w oczach Ministra Klimatu – powiedział Janusz Fic.

Blok energetyczny o mocy 10 MWt tylko na paliwo z odpadów

Według krośnieńskiego magistratu, budowa krośnieńskiej spalarni odpadów zakłada powstanie bloku energetycznego o mocy 10 MWt. Wielkość instalacji została tak zaplanowana, by całość potrzebnego paliwa dla tego bloku zapewniły pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych z terenu wszystkich gmin z regionu współpracujących w tym projekcie.

Jeżeli chodzi o produkcję ciepła to blok energetyczny jest tak dobrany, aby 100% produkowanego ciepła było wykorzystane w sposób efektywny na potrzeby grzewcze miasta Krosna. Energia elektryczna produkowana w tym bloku będzie wykorzystana również w sposób lokalny. Krośnieński Holding Komunalny już od wielu lat realizuje strategię produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Energia produkowana w nowym bloku będzie zużywana lokalnie na potrzeby Spółki – zaznaczył prezes holdingu.

Spala

Budowa krośnieńskiej spalarni odpadów odpowiedzią na wysokie koszty

Przy okazji magistrat wskazuje, że wysokie koszty zagospodarowania pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych są wynikiem obowiązującego od 2016 r. zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych oraz niewystarczającej liczby instalacji do ich termicznego przetwarzania. Samorządy oraz spółki komunalne wielokrotnie wnioskowały o zawieszenie obowiązywania tego przepisu, wskazując, że konsekwencją jego obowiązywania jest bardzo duży wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, a co za tym idzie podniesienie opłat ponoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami. – Wymierną korzyścią dla mieszkańców z naszej inwestycji będą też niższe opłaty za gospodarowanie odpadami. Dzisiaj spółka ponosi bardzo wysokie koszty zagospodarowania pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych. Do tego dochodzą jeszcze wysokie koszty transportu do odległych instalacji, które mogą zagospodarować te odpady termicznie. Powstanie bloku energetycznego w Krośnie znacznie obniży te koszty, a to wpłynie na obniżenie opłat ponoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami – powiedział szef krośnieńskiego przedsiębiorstwa.

Na podstawie www.krosno.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama