Budowa hermetycznej kompostowni

Budowa hermetycznej kompostowni w Gdańsku zakończona!

Zakład Utylizacyjny informuje, że prace budowlane w zakresie wykonania hermetycznej kompostowni zostały zakończone czego potwierdzeniem jest złożony w poniedziałek, 9. grudnia br. wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Pomimo trudności, jakie wystąpiły na ostatnim etapie realizacji projektu, co było spowodowane wnioskiem o upadłość generalnego wykonawcy, prace budowlane zostały ukończone. Nowy obiekt ma pełnić kluczową rolę w ograniczeniu wpływu Zakładu Utylizacyjnego na środowisko – podaje na swojej stronie internetowej Urząd Miejski w Gdańsku (UM).

Budowa hermetycznej kompostowni w Gdańsku – inwestycja oczekiwana

Hermetyczna kompostownia to inwestycja oczekiwana i co należy podkreślić wypracowana w drodze dialogu społecznego. Komfort życia mieszkańców to nie tylko poprawa infrastruktury komunikacyjnej, rozwój oferty kulturalno-sportowej czy stworzenie warunków do rozwoju ekonomicznego, ale także czyste, lepsze otoczenie i przyjazne nam oraz kolejnym pokoleniom środowisko – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Gdański magistrat wskazuje, że potrzeba uruchomienia hermetycznej kompostowni jest ogromna, statystyki wyraźnie pokazują, że ten rok był bezdyskusyjnie rekordowy pod względem przyjętej do zagospodarowania masy odpadów zielonych – blisko 35% wzrost ilości tej frakcji względem analogicznego okresu poprzedniego roku, ilość odpadów biodegradowalnych także uległa zwiększeniu – o 10%.

Rosnące ilości odpadów zielonych i „bio” trzeba umiejętnie zagospodarować. Możliwości istniejących instalacji wciąż nie są wystarczające w stosunku do przyrastającej masy tej frakcji. Jednak dzięki systematycznemu podejściu do gospodarowania odpadami w Gdańsku i wieloletnim inwestycjom, dzisiaj możemy uniezależnić się od szybujących w górę kosztów zagospodarowania tej frakcji odpadów na zewnątrz – przekonuje Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Budowa hermetycznej kompostowni w Gdańsku w celu zmniejszenia uciążliwości odorowych

Obiekt nowej hermetycznej kompostowni ma łączną kubaturę 80 tys. m3 i zajmuje powierzchnię 1,3 ha. Instalacja będzie przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Obiekt składa się z czterech części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Kluczową część instalacji stanowi biofiltr, za pomocą którego prowadzony będzie proces neutralizacji zapachowej powietrza cyrkulującego wewnątrz budynku.

Mimo trudności generalnego wykonawcy doprowadziliśmy proces inwestycji do końca. W ostatnich dniach przeprowadziliśmy próbę szczelności kompostowni i uzyskaliśmy pozytywne rezultaty. To oznacza, że instalacja spełnia jedną ze swoich kluczowych funkcji, jaką jest odseparowanie procesu kompostowania od środowiska zewnętrznego. Wczoraj do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego został złożony wniosek o wydanie zgody na użytkowanie obiektu, co pozwoli na jej eksploatację – dodaje Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Projekt był realizowany ze szczególnym naciskiem na rozwiązania służące zmniejszeniu uciążliwości odorowych odczuwanych przez mieszkańców okolicznych osiedli. Instalacja powstała w miejscu dawnego placu dojrzewania kompostu, gdzie na otwartej przestrzeni ułożone były pryzmy z kilku tysięcy ton odpadów biodegradowalnych. Ich przetwarzanie było uzależnione od warunków pogodowych, takich jak upały czy ulewne deszcze. Dzięki nowej instalacji Zakład Utylizacyjny uzyska niezależność procesu kompostowania od powyższych czynników.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. UM w Gdańsku

reklama

reklama

reklama

 

reklama