Budowa gdańskiej spalarni odpadów

Budowa gdańskiej spalarni odpadów – pozwolenie stało się ostateczne

Budowa gdańskiej spalarni odpadów może być realizowana bez formalnych przeszkód, bowiem – jak informuje spółka Port Czystej Energii – pozwolenie na budowę instalacji stało się ostateczne. Firma zaznacza, że 26 maja br. Wojewoda Pomorski wydał decyzję utrzymującą w mocy pozwolenie na budowę dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku i rozstrzygnął na korzyść inwestora odwołanie złożone 4 listopada 2019 r. przez Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia.

Pozwolenie na budowę gdańskiej spalarni zostało wydane przez organ budowlany 9 października 2019 r., a 4 listopada wpłynęło odwołanie od decyzji wniesione przez Towarzystwo na rzecz Ziemi – przypomina firma prowadząca projekt budowy spalarni odpadów w Gdańsku. Od tego czasu dokumentacja była sprawdzana przez urzędników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i ostatecznie odwołanie zostało oddalone, tym samym pozwolenie na budowę stało się ostateczne.

Budowa gdańskiej spalarni odpadów – zdeterminowani by nadrobić czas

W opinii spółki, decyzja Wojewody Pomorskiego potwierdziła bezzasadność argumentów stawianych przez organizację ekologiczną z Oświęcimia. Według firmy tezy stawiane w odwołaniu nie zostały poparte rzeczową argumentacją.

Straciliśmy przez to odwołanie pół roku, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby nadrobić stracony czas. Robimy wszystko, aby w 2023 roku instalacja była oddana do użytkowania. Niezmiernie ważne jest, że Towarzystwo na rzecz Ziemi, które od lat blokuje tego typu inwestycje w całej Polsce, nie zdołało zablokować gdańskiej inwestycji. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie i bezpiecznym dla otoczenia zakładem energetycznym. Będzie przetwarzał jedynie odpady komunalne nienadające się do recyklingu, a wpływ tej instalacji na środowisko będzie znikomy – mówi Sławomir Kiszkurno, prezes Zarządu Portu Czystej Energii.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Port Czystej Energii

rys. Port Czystej Energii

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama