Blok energetyczny opalany paliwem z odpadów – wykonawca wybrany

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) poinformował w ubiegłym tygodniu, że wybrał wykonawcę, który wybuduje w Krośnie blok energetyczny opalany paliwem z odpadów, wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Umowa między Holdingiem a konsorcjum firm Instal Warszawa (lider) i Dalkia Wastenergy (partner) została podpisana 21 września 2021 r. w Krośnie.

Blok energetyczny opalany paliwem z odpadów w ramach dofinansowanego projektu

Budowa Bloku Energetycznego na pozostałości z sortowania odpadów komunalnych realizowana jest w ramach projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – II etap”, na który KHK w czerwcu br. otrzymał ponad 111 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50 mln zł w formie dotacji i 61,7 mln zł w formie preferencyjnej pożyczki – z możliwością jej częściowego umorzenia do 5 mln zł).

Jak zaznacza KHK, celem inwestycji jest wykorzystanie pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych do produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej oraz energii elektrycznej na potrzeby własne spółki oraz innych podmiotów miejskich. Zadanie to jest drugim etapem ww. projektu, który realizowany jest na potrzeby 28 podkarpackich gmin, mających z Gminą Miasto Krosno podpisane stosowne porozumienia o współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Nie tylko blok energetyczny opalany paliwem z odpadów, czyli co już zostało zrobione

W pierwszym etapie projektu zmodernizowana i rozbudowana została część mechaniczna instalacji przetwarzania odpadów w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, powstała całkowicie nowa część biologiczna tej instalacji, a także wybudowany został nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Całość inwestycji dopełnił zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń mobilnych, usprawniających pracę krośnieńskiej instalacji i obsługę okolicznych gmin w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Wartość zrealizowanych inwestycji to blisko 106 mln zł (brutto), z czego ok. 58 mln zł to dotacja z Funduszy Europejskich – wylicza KHK.

135 mln zł brutto na blok energetyczny opalany paliwem z odpadów

Blok energetyczny opalany paliwem z odpadów w Krośnie ma kosztować ponad 135 mln zł (brutto) i ma być wykonany do 2024 r. Instalacja ma powstać na terenie Elektrociepłowni Krosno (dawniej: Elektrociepłownia „Łężańska”) przy ul. Sikorskiego. Blok energetyczny ma spalać rocznie ok. 22 tys. ton odpadów oraz produkować, w skojarzeniu, energię cieplną (moc 6,4 MW) i energię elektryczną (1,6 MW). Ma to być – wg KHK – obiekt spełniający wszystkie normy środowiskowe i bezpieczny dla otoczenia.

Cieszę się bardzo, że po wielu latach pracy nad kwestią termicznego wykorzystania pozostałości po sortowaniu odpadów w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z wykonawcą tego – największego w historii naszej Spółki – zadania inwestycyjnego. Konsorcjum Instal Warszawa i Dalkia Wastenergy to doświadczone i wiarygodne podmioty. Szczególnie cenne jest doświadczenie Dalki Wastenergy w budowie podobnych, jak planowany w Krośnie, obiektów. Myślę, że te doświadczenia są dla nas gwarancją, że nasza inwestycja też zakończy się sukcesem – powiedział Janusz Fic, prezes Zarządu KHK.

Co należy do obowiązków wykonawcy?

Wykonawca inwestycji został wybrany w postępowaniu przetargowym. Oferta złożona przez polsko-francuskie konsorcjum okazała się najkorzystniejszą i najlepiej spełniała wymogi określone w przetargu – zaznacza Holding. Zadaniem wykonawcy będzie m.in.: zaprojektowanie bloku energetycznego i uzyskanie niezbędnych decyzji oraz pozwoleń, wykonanie wszystkich prac budowlanych, dostawczych i montażowych, a także uruchomienie całej instalacji, uzyskanie decyzji na jej eksploatację oraz nadzór nad jej rozruchem i początkową pracą.

Budowa instalacji do przetwarzania frakcji energetycznej odpadów komunalnych w Krośnie, w ramach konsorcjum kierowanego przez firmę INSTAL WARSZAWA S.A., to duża szansa na połączenie wszystkich doświadczeń i kompetencji posiadanych przez naszą firmę – obecną na rynku od 70 lat. Realizacja instalacji mającej na celu odzysk energii pochodzącej z odpadów w celu zapewnienia ciepła mieszkańcom przy minimalizacji zużycia wody i produkcji ścieków, a także zastosowanie przemysłowych rozwiązań ukierunkowanych na wysoką niezawodność systemu to zadanie idealne dla naszej firmy. Wspólnie z naszym partnerem technologicznym mamy zamiar w ciągu 3 lat zaprojektować i oddać do eksploatacji ten złożony obiekt, który zapewni kolejny krok w dekarbonizacji miasta Krosna – podkreślił Andrzej Grygo, prezes Instal Warszawa.

Rozwiązanie problemu pozostałości po sortowaniu

Cieszymy się, że know-how i technologia Paprec przysłużą się realizacji inwestycji w Krośnie. Instalacja pozwoli na wykorzystanie lokalnych zasobów do produkcji energii bez węgla. To doskonały przykład inwestycji wpisującej się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym – dodaje Stéphane Leterrier, CEO PAPREC Energies.

Jak zaznacza KHK, budowa bloku energetycznego jest rozwiązaniem problemu z zagospodarowaniem pozostałości z sortowania odpadów komunalnych dla miasta Krosno i 27 gmin, które w ramach porozumienia dostarczają odpady do krośnieńskiej instalacji przetwarzania odpadów. Budowa bloku pozwoli zminimalizować, a docelowo nawet odejść od użycia węgla w ciepłownictwie komunalnym na terenie Krosna. Według szacunków, po uruchomieniu bloku w 2024 r. ponad 50% ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym będzie pochodzić z termicznego przekształcenia pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych, a pozostała część z biomasy. Nie bez znaczenia jest fakt, że blok będzie produkował w skojarzeniu również energię elektryczną, która będzie wykorzystywana na potrzeby Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego oraz jednostek miejskich – dodaje krośnieńska spółka.

Blok energetyczny opalany paliwem z odpadów – zwieńczenie wielu inwestycji

Budowa bloku energetycznego jest zwieńczeniem wielu inwestycji, jakie w zakresie zagospodarowania i przetwarzania odpadów komunalnych realizuje Miasto Krosno za pośrednictwem Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Jest finalizacją systemu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wykorzystanie potencjału odpadów i uniknięcie ich składowania, poprzez wykorzystanie jako paliwa w bloku energetycznym, jest działaniem perspektywicznym. Energia cieplna wytworzona w bezpieczny sposób w instalacji trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej i będzie wykorzystywana do ogrzania wielu krośnieńskich bloków, instytucji i placówek – podkreśla prezydent Krosna Piotr Przytocki.

Inżynierem Kontraktu dla inwestycji pn. „Budowa Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych”, odpowiedzialnym za kierowanie, nadzorowanie i administrowanie kontraktem, jest Zamojska Dyrekcja Inwestycji, a głównym doradcą Holdingu przy opracowaniu programu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego” była spółka Savona Project.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. i fot. KHK

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny