Bioodpady w Europie

Bioodpady w Europie – raport EEA

Bioodpady są jednym z kluczowych strumieni odpadów w Europie i mają ogromny potencjał dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – podkreśla Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency – EEA) i dodaje, że zgodnie z dokonaną przez siebie oceną, zawartą w opracowaniu „Bioodpady w Europie – przekształcanie wyzwań w możliwości”, ograniczenie ilości i wykorzystanie bioodpadów może zmniejszyć emisje, a także poprawić jakość gleb i zapewnić energię. Recykling bioodpadów ma również kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu Unii Europejskiej (UE) dotyczącego recyklingu 65% odpadów komunalnych do 2035 r. – dodaje EEA.

Bioodpady w Europie – marnujemy 173 kg żywności na osobę

Opublikowany w ubiegłym tygodniu raport EEA pt. „Bioodpady w Europie – przekształcanie wyzwań w możliwości” analizuje obecną sytuację i potencjał tego strumienia odpadów, który w dużej mierze składa się z odpadów spożywczych i ogrodowych.

Bioodpady są największym składnikiem (34%) strumienia odpadów komunalnych w Europie, a ok. 60% tych odpadów to odpady żywnościowe – stwierdza EEA i dodaje, że w całym łańcuchu wartości marnotrawienie żywności wynosi ok. 173 kg na obywatela UE rocznie, co odpowiada około jednej piątej wyprodukowanej żywności.

Agencja wskazuje, że zapobieganie marnotrawieniu żywności może znacznie zmniejszyć wpływ na środowisko wynikający z produkcji, przetwarzania i transportu żywności i że korzyści te są znacznie większe niż pozytywy płynące z recyklingu odpadów żywnościowych, choć ten nadal pozostaje oczywiście potrzebny i ważny.

Bioodpady w Europie – można przekształcić, ale trzeba je zbierać selektywnie

Agencja wskazuje również, że znacznie więcej bioodpadów można przekształcić w wysokiej jakości nawóz i polepszacz gleby, a także biogaz, czyli paliwo odnawialne. Wymaga to jednak selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych, bez mieszania tej frakcji z innymi rodzajami odpadów. Szczególnie poważny problem stanowi zanieczyszczenie bioodpadów tworzywami sztucznymi – dodaje EEA.

Agencja stwierdza też, że obecnie dominującym sposobem zagospodarowania bioodpadów jest kompostowanie, ale rośnie też udział fermentacji z produkcją biogazu.

Na podstawie www.eea.europa.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

reklama