Biokompostownia dla Szczecina

Powołanie spółki Szczecińskie Centrum Biorecyklingu to kolejny krok w stronę uruchomienia proekologicznej i bezpiecznej kompostowni bioodpadów. Biokompostownia dla Szczecina będzie ważnym uzupełnieniem miejskiego systemu gospodarowania odpadami. Zwrócił na to uwagę Urząd Miasta Szczecin (UM).

Elementy systemu gospodarowania odpadami w Szczecinie

Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, utworzenie sieci ekoportów i tzw. minipszoków. Budowa i uruchomienie EcoGeneratora, czyli instalacji do termicznego przetwarzania odpadów – to tylko niektóre elementy systemu gospodarowania odpadami w Szczecinie. Jak zaznacza UM, naturalną kontynuacją tych działań jest projekt budowy instalacji do przetwarzania bioodpadów. To odpady, które na co dzień wrzucane są do brązowych pojemników.

Magistrat zaznacza, że bioodpady stanowią największy wagowo odsetek odpadów selektywnie gromadzonych i odbieranych z terenu Szczecina. Ich masa to ok. 20 tys. ton rocznie. Obecnie są one w większości transportowane do dwóch instalacji oddalonych od Szczecina o kilkadziesiąt kilometrów. Są one zlokalizowane w Leśnie Górnym i Łęczycy. Odbywa się to w ramach porozumień z gminami Police i Stargard.

– Nie jest to rozwiązanie, które nas satysfakcjonuje. Chodzi przede wszystkim o wysokie koszty, jakie generuje przewożenie odpadów do innych gmin, ale także brak stabilności tego procesu, spowodowany m.in. ograniczonymi mocami przerobowymi tych instalacji czy też koniecznością ich modernizacji – wyjaśnia Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.

Biokompostownia dla Szczecina – odpowiedź na wyzwanie w zakresie bioodpadów

Stały przyrost masy bioodpadów, znaczna odległość pomiędzy miejscem odbioru odpadów a instalacjami, a w konsekwencji – wzrastające koszty obecnego zagospodarowania tej frakcji, to tylko niektóre argumenty za budową własnej biokompostowni. Bez rozwiązania kwestii przetwarzania bioodpadów nie da się również osiągnąć właściwych poziomów recyklingu. A do tego, zgodnie z ustawą, zobowiązane są wszystkie gminy w Polsce – wskazuje UM. Magistrat zaznacza też, że wyzwanie jest duże, bo wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych rośnie skokowo. Wartość ta wzrasta od 35% w roku bieżącym do 65% w roku 2035. Na gminy, którym się to nie uda, nakładane będą karty pieniężne.

Odpowiedzią na te bolączki będzie Szczecińskie Centrum Biorecyklingu, czyli biokompostownia dla Szczecina. Instalacja zajmująca się przetwarzaniem szczecińskich bioodpadów to wspólne przedsięwzięcie Miasta i spółki Remondis Szczecin. Ma ono zostać zrealizowane w ramach spółki, powołanej po przyjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta.

Biokompostownia dla Szczecina będzie w pełni zhermetyzowana

Wkład Miasta stanowić będzie działka przy ul. Gdańskiej. Powstanie tam dwustopniowa kompostownia tunelowa o wydajności 40 tys. ton rocznie. Biokompostownia dla Szczecina będzie w pełni zhermetyzowana. Według UM, w stu procentach ma spełniać wymogi najlepszej dostępnej technologii. Ma również odpowiadać wymaganiom konkluzji BAT, w zakresie przetwarzania odpadów, na każdym z jego etapów, bez uciążliwości dla najbliższego otoczenia. Oznacza to, że cały proces przetwarzania bioodpadów będzie zamknięty – od momentu ich przyjęcia, do momentu wyjazdu produktu gotowego. Produktem tym ma być kompost. Warunki zapewnione w instalacji i fazy jakim zostaną poddane odpady pozwalają na skuteczną dezodoryzację i higienizację odpadów. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez stosowanie płuczki wodnej i biofiltra. Do tego zastosowany ma być dwustopniowy system oczyszczania, dezodoryzowanie i neutralizowanie powietrza wydostającego się do atmosfery oraz oczyszczanie wody procesowej.

Szacowane koszty inwestycji to 80 mln zł

Zakres planowanej działalności instalacji sprowadza się do przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów w specjalistycznych tunelach. Tam następować będzie proces kompostowania. Celem całego procesu jest wytworzenie certyfikowanego kompostu – środka poprawiającego właściwości gleby. Ma to być produkt bogaty w substancje organiczne i niewydzielający przykrych zapachów, który może być następnie sprzedany np. rolnikom.

Jak podał UM, planowany termin zrealizowania inwestycji i uruchomienia instalacji to przełom lat 2025 i 2026. Szacowane koszty inwestycji to 80 mln zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu