Biokompostownia – roboty budowlane odebrane!

Po blisko 9 miesiącach prac budowlanych, 22 grudnia br., przedstawiciele Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu (ZZO) dokonali odbioru robót budowlanych związanych z realizacją instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zwanej Biokompostownią.

Biokompostownia powstała przy, zarządzanym przez ZZO, Składowisku Odpadów w Suchym Lesie, a jej zadaniem jest zagospodarowanie bioodpadów wytworzonych przez ponad 700 tys. mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Selektywnie zbierane odpady zielone oraz biodegradowalne będą przetwarzane w energię elektryczną i cieplną oraz w wysokiej jakości kompost.

Przetwarzanie odpadów odbywać się będzie w instalacji do fermentacji oraz kompostowni odpadów pozostałych po fermentacji. Cały proces będzie przebiegał w zamkniętych szczelnie komorach zlokalizowanych w hali. Takie rozwiązanie ma pozwolić na skuteczne wyeliminowanie uciążliwości odorowych. Instalacja będzie mogła rocznie przerabiać ok. 30 tys. ton odpadów biodegradowalnych, takich jak liście, trawa, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych i wraz z budowaną jeszcze Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na poznańskim Karolinie ma tworzyć fundamenty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Poznaniu.

Projekt „Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu” jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to 62 mln zł, z czego unijne dofinansowanie stanowi 38% . Dodatkowe środki na realizację inwestycji pochodzą m.in. z preferencyjnych pożyczek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (36 %) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (16 %).

Warto dodać, że ZZO w Poznaniu uzyskało pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, a obecnie oczekuje na wydanie, przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, pozwolenia zintegrowanego. Po uzyskaniu tej decyzji Biokompostownia będzie mogła zacząć przetwarzać bioodpady.

Wykonawcą obiektu było konsorcjum firm Eggersmann Anlagenbau Kompoferm z Niemiec oraz EUROBUD z Nowogrodu Bobrzańskiego.

Biokompostownia

Na temat inwestycji czytaj również Akt erekcyjny dla poznańskiej biokompostowniBiokompostownia pnie się w górę.

Na podstawie: www.biokompostownia.pl

reklama

reklama

partner portalu

partner merytoryczny

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama