Odpady biodegradowalne trafią do nowej kompostowni

Dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w postaci dotacji i pożyczki do końca tego roku w Olsztynie powstanie instalacja do recyklingu. Będzie to kompostownia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przeznaczoną na odpady biodegradowalne. Spółka R-Terra, która ma zrealizować przedsięwzięcie, otrzyma na ten cel ponad 10 mln zł ze środków krajowych. Nowa instalacja pozwoli ograniczyć masę składowanych odpadów o 17 tys. ton każdego roku – poinformował NFOŚiGW.

Odpady biodegradowalne zostaną zagospodarowane w nowoczesny sposób

Jak przekazał Fundusz, przedmiotem zadania będzie budowa instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych zebranych selektywnie wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach projektu przewidziano prowadzenie recyklingu odpadów biodegradowalnych pochodzących z Olsztyna.

Dotacja z NFOŚiGW wyniesie ponad 3,3 mln zł. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia R-Terra otrzyma też pożyczkę w wysokości ponad 6,7 mln zł. Środki zostaną przyznane z zasobu programu „Ochrona powierzchni ziemi, Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”.

Kompostownia za blisko 17 mln zł

Fundusz poinformował, że kompostownia będzie funkcjonować na bazie technologii pryzmowej, tj. pryzm kroczących dla przepustowości 20 tys. ton na rok. W instalacji przewidziano wytwarzanie produktu w postaci polepszacza glebowego i/lub nawozu. W ramach przedsięwzięcia zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami w zakresie recyklingu odpadów biodegradowalnych. Efekty przeprowadzonych działań wzmocni kampania edukacyjna.

Wydajność kompostowni, która w całości będzie kosztowała ok. 16,6 mln zł, wyniesie 20 tys. ton rocznie. To pozwoli uzyskiwać systematycznie taką samą ilość odpadów zielonych i innych bioodpadów poddawanych recyklingowi.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane we wrześniu br. przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz firmy R-Terra.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu