Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe gospodarki odpadami – po Konferencji

Już po raz trzeci spółka brokerska Mentor była organizatorem konferencji edukacyjnej dla przedstawicieli branży gospodarki odpadami. 12 października w Toruniu odbyła się III. Konferencja „Bezpieczeństwo RIPOK – wymogi, rozwiązania, skuteczność”.

Jak zaznacza organizator, spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy borykają się z koniecznością wdrożenia nowych przepisów, w tym będących efektem nowelizacji ustawy o odpadach.

Bezpieczeństwo pożarowe w branży odpadowej

Tematyka spotkania dotyczyła ostatnich zmian w przepisach, dotyczących gospodarki odpadami. Nowe ustawowe wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego omówił w obszernej prelekcji Łukasz Nowakowski, dyrektor Biura Oceny i Zarządzania Ryzykiem w spółce Mentor. W trakcie swego wystąpienia wiele uwagi prelegent poświęcił m.in. audytom pożarowym i monitoringowi wizyjnemu.

Dotychczas wyzwaniem dla gospodarki odpadami były wymogi stawiane przez rynek ubezpieczeń, natomiast w tej chwili inicjatorem zmian jest ustawodawca. Zależało nam, aby podczas Konferencji pokazać, jakie działania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego niesie za sobą nowelizacja ustawy o odpadach i projektowanych rozporządzeń. Warto też, aby przy wdrożeniu zmian ustawowych uwzględniać także wymogi rynku ubezpieczeń – podsumowuje Łukasz Nowakowski.

Również w części Konferencji dedykowanej procesom inwestycyjnym pojawiły się kwestie bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem doświadczeń w ocenie i akceptowalności ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczycieli.

Kolejnym nawiązaniem do zmian w przepisach była prezentacja na temat nowego obowiązku zabezpieczenia roszczeń, omówienia dostępnych rozwiązań pod kątem ich wad i zalet, którą poprowadziła Hanna Rudolf, dyrektor Biura Ubezpieczeń Gospodarki Odpadami w spółce Mentor. Przedstawiła ona szacunek kosztów zabezpieczenia polisą środowiskową, a także przykłady szkód w środowisku.

Podczas Konferencji pojawiła się także tematyka odbiegająca od aktualnych zmian w przepisach, jednak pośrednio dotycząca kwestii bezpieczeństwa, takich jak zagrożenia w gospodarce magazynowej, a także aktualna sytuacja rynkowa w uzyskiwaniu ubezpieczeń po fali pożarów w gospodarce odpadami w roku 2018.

Na podstawie informacji nadesłanej przez spółkę Mentor

fot. Mentor

reklama

reklama

reklama

reklama