Bez naruszeń

2 października br. odbyła się kolejna ogólnopolska wspólna akcja służb kontrolnych, związana z transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Działo się to w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie akcje kontrolne”. W akcji wzięli udział przedstawiciele wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, Straży Granicznej, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji.
 
Kontrole skupiły się głównie na samochodach ciężarowych z ładunkiem w postaci odpadów. Kontrolowano też transporty z substancjami niebezpiecznymi, które sprawdzano pod kątem legalności oraz posiadania niezbędnego wyposażenia. W efekcie nie stwierdzono w tym względzie żadnych nieprawidłowości.
 
Na podstawie: www.zgora.pios.gov.pl, www.wios.warszawa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny