Spalania odpadów medycznych w Szczecinie

Będzie spalania odpadów medycznych w Szczecinie?

Spalania odpadów medycznych w Szczecinie będzie unieszkodliwiać 1 tonę odpadów na godzinę i wytwarzać energię elektryczną i cieplną. Prezydent Szczecina i rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM) podpisali list intencyjny w sprawie budowy spalani – poinformował Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZUO).

Spalania odpadów medycznych w Szczecinie – podpisano list intencyjny

Jak zaznacza ZUO, spalania odpadów medycznych w Szczecinie ma być wyposażona w dwie linie przetwarzania odpadów medycznych o wydajności 0,5 t/h każda. Uczelnia medyczna chce wybudować spalarnię na terenie należącego do miasta Szczecin Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (na Ostrowie Grabowskim, przy ul. Logistycznej 22), dlatego sygnatariuszami listu intencyjnego byli Piotr Krzystek, prezydent Szczecina i prof. dr hab. n.med. Bogusław Machaliński, rektor PUM. Dodatkowo rektor PUM i Tomasz Lachowicz, prezes ZUO podpisali porozumienie na temat udostępnienia PUM terenu ZUO do przeprowadzenia badań przygotowujących inwestycję.

Jak wskazuje ZUO, koszty inwestycji – ok. 65 mln zł – PUM chce pokryć środkami z kredytu oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Po co spalania odpadów medycznych?

To dla nas ważny, strategiczny temat. Dzisiaj musimy korzystać z usług firm zewnętrznych. Budowa własnej spalarni pozwoli zoptymalizować koszty, a to przełoży się na możliwości opieki nad pacjentem – powiedział rektor Machaliński.

Mamy gotową infrastrukturę, przede wszystkim przyłącza energetyczne – wyjaśnił prezydent Krzystek, wskazując na korzyści, jakie da budowa spalarni odpadów medycznych na terenie już działającej spalarni odpadów komunalnych.

Najważniejsza różnica polega na wymaganej temperaturze spalin. Dla odpadów medycznych wynosi 1100 st. C, dla odpadów komunalnych 850 st. C – powiedział prezes Lachowicz, tłumacząc, dlaczego odpadów medycznych nie można spalać w EcoGeneratorze, czyli spalarni odpadów komunalnych działających w Szczecinie.

Rozpoczęcie budowy nowej spalarni odpadów medycznych planowane jest za cztery lata. Tyle czasu potrzeba bowiem na przygotowanie analiz prawnych, decyzji środowiskowych i samego projektu instalacji – poinformował Krzysztof Goralski, kanclerz PUM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUO Szczecin

fot. ZUO Szczecin

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama