Będzie produkować tworzywa w pełni biodegradowalne

Grupa Azoty uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok. Firma podkreśla, że jest pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, produkującą tworzywa w pełni biodegradowalne. Jednocześnie spółka zawarła umowy o nawiązaniu współpracy z firmą Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet i z Instytutem Badawczym Leśnictwa. Spółka podpisała także list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Podpisanie dokumentów, potwierdzających potencjał biznesowy wprowadzonego rozwiązania, odbyło się 11 maja br. w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty w Tarnowie.

Nowa linia produkcyjna i tworzywa w pełni biodegradowalne

Nowa linia produkcyjna to odpowiedź Grupy Azoty na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z czerwca 2019, której celem jest zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Jak zaznacza firma, wskazane dokumenty dają pierwszeństwo zrównoważonym i nietoksycznym produktom wielokrotnego użytku i systemom ponownego użycia.

Zgodnie z przytoczoną dyrektywą, opakowania jednorazowego użytku, które powstają z tworzyw sztucznych produkowanych przy użyciu zmodyfikowanych polimerów naturalnych lub produkowanych z biopochodnych, kopalnych lub syntetycznych substancji wyjściowych, które nie występują naturalnie, zostaną wykluczone z obrotu. Stosowany powszechnie polilaktyd, uważany dotychczas jako biodegradowalny materiał może również zostać objęty zapisami Dyrektywy, ponieważ wymaga odpowiednich warunków kompostowania – podkreśla firma. Konsekwencją będzie dynamiczny wzrost zapotrzebowania na materiały spełniające wymagania dokumentu, a właśnie takim jest – wg firmy – skrobia termoplastyczna. Prognozuje się, że do 2030 r. europejski rynek skrobi odnotuje dwukrotny wzrost.

Tworzywa w pełni biodegradowalne wpisują się w Europejski Zielony Ład

Produkcja tworzyw biodegradowalnych, umożliwiających w pełni naturalny i neutralny dla środowiska proces rozkładu materiału, wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu i jednocześnie jest zgodna z naszymi celami. Brak producentów skrobi termoplastycznej na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej powoduje, że będziemy pionierem produkcji TPS. To nisza, która wymaga zagospodarowania, a Grupa Azoty posiada technologie i ekspertów, którzy pomogą nam osiągnąć ten cel. Sposób otrzymywania skrobi termoplastycznej jest na bieżąco optymalizowany w hali półtechnik w CBR Grupy Azoty, umożliwiającej przetestowanie i przeskalowanie technologii opracowanych w skali laboratoryjnej – mówi Tomasz Hinc, prezes Zarządu Grupy Azoty.

Tworzywa w pełni biodegradowalne z pozytywnymi wynikami badań

Prace nad nową technologią rozpoczęły się w Grupie Azoty w sierpniu 2019 r. W maju 2020 r. zostało dokonane zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP, a w marcu br. miało miejsce zgłoszenie do Europejskiego Urzędu Patentowego – informuje firma. Jednocześnie Grupa Azoty podkreśla łatwość przeskalowania procesu do skali wielkotonażowej. – Odpowiadając na potrzeby rynku, możemy przenieść wytwarzanie granulatu ze skrobi termoplastycznej do Grupy Azoty Compounding, gdzie możliwe jest ośmiokrotne zwiększenie wolumenu produkcji. Skrobia będzie pierwszym w pełni biodegradowalnym produktem Grupy Azoty, a stuprocentowa biodegradowalność została potwierdzona badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium w jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Nowa technologia to kolejne potwierdzenie efektywności zaplecza B+R Grupy Azoty – podkreśla Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Zarządu Grupy Azoty.

Trzy dokumenty dotyczące nowej technologii

Podczas uroczystości w CBR Grupy Azoty podpisane zostały trzy dokumenty dotyczące nowej technologii. Pierwszym z nich jest umowa z Polską Grupą Opakowaniową Opakomet. Dotyczy ona dostarczenia przez Grupę Azoty biodegradowalnego polimeru na bazie skrobi termoplastycznej. Na podstawie porozumienia z Instytutem Badawczym Leśnictwa przeprowadzone zostaną badania pilotażowe dotyczące możliwości wykorzystania biodegradowalnej skrobi termoplastycznej w leśnictwie. Z kolei w ramach listu intencyjnego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe strony ustaliły m.in., że zweryfikowana zostanie możliwość zastosowania w bieżącej działalności Lasów Państwowych biodegradowalnych produktów oferowanych przez Grupę. Zadeklarowano również współpracę w kierunku rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), a także działania w zakresie ograniczania śladu węglowego.

Tworzywa w pełni biodegradowalne i potencjał skrobi

Mówiąc o potencjale skrobi, Grupa Azoty wskazuje na dużą dostępność i niski koszt surowców. Dla Grupy istotna jest również kompatybilność z dostępnymi polimerami biodegradowalnymi syntetycznymi oraz tradycyjnymi ropopochodnymi, a także uniwersalność zastosowania produktu, m.in. w przemyśle spożywczym (opakowania jednorazowe, folie, osłonki wędliniarskie), w przemyśle agro (folie, doniczki, osłonki i nawozy). Produkt może także być wykorzystany przy produkcji artykułów codziennego użytku (torby jednorazowe, opakowania), w technologii druku 3D (filamenty biodegradowalne i szpule) w aplikacjach designerskich (ozdoby, gadżety reklamowe) czy też przez restauracje i bary (tace i podkładki).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. materiały Grupa Azoty S.A.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny