Podwyżka opłat za śmieci

Będzie podwyżka opłat za śmieci w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu (UM) opublikował informację podpisaną przez Wojciecha Bakuna, prezydenta miasta, w której stwierdza on, że w 2020 r. mieszkańców czeka wzrost opłat za gospodarowanie odpadami.

Prezydent Bakun zwraca uwagę, że „Są to jedne z tych opłat ponoszonych przez wszystkich, na które samorząd ma niewielki wpływ, bo wynikają one wprost z kosztów jakie ponoszą firmy odbierające i zagospodarowujące odpady komunalne, a teraz dodatkowo na ich poziom wpłyną regulacje prawne narzucone przez ustawodawcę”.

Podwyżka opłat za śmieci wynikiem zmian ustawowych

Prezydent Przemyśla podkreśla, że wysokość opłaty odpadowej nie jest uznaniowa. „Pieniądze, które wpłacają Państwo z tego tytułu do budżetu miasta nie zasilą innych zadań, ponieważ system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Czyli mówiąc prościej każda złotówka wpłacona przez mieszkańców Przemyśla na ten cel, musi być przeznaczona na odbiór, zagospodarowanie śmieci i w niewielkim stopniu edukację ekologiczną” – tłumaczy samorządowiec.

W informacji adresowanej do mieszkańców można też przeczytać, że istotnym elementem, który wpłynie na wysokość przyszłorocznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzw. ustawy śmieciowej. Wprowadza ona m.in. „widełki” dla osób, które nie zdecydują się na segregowanie odpadów. Według znowelizowanych przepisów, osoby niesegregujące odpadów będą objęte opłatą w wysokości co najmniej dwukrotności opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalonej przez radę gminy. Maksymalna wysokość opłaty to czterokrotność stawki podstawowej. „Będzie to de facto kara, nakładana decyzją administracyjną, za niesegregowanie śmieci i promocja selektywnej ich zbiórki. Pod tym względem więc również czekają nas duże zmiany” – napisał prezydent Bakun.

O ile podwyżka opłat za śmieci? Zdecyduje przetarg

Jednak jako najważniejszy czynniki, który spowoduje w przyszłym roku wzrost opłaty śmieciowej wymieniana jest należność, jaką miasto będzie musiało zapłacić zwycięzcy przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jej wysokość będzie jednak znana dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Przy tej okazji Wojciech Bakun przypomina, że pierwszy przetarg został unieważniony, a przyczyną była rażąca dysproporcja między kwotą przewidywaną do zabezpieczenia w budżecie miasta na 2020 rok, a zaproponowaną przez firmę zajmującą się zagospodarowaniem odpadów z Przemyśla. „Ta różnica to aż 5 471 580,18 zł brutto. Całość zabezpieczonej w przyszłorocznym budżecie kwoty musiałaby wynieść zamiast 8 359 341,00 zł brutto – 13 694 841,18 zł brutto. Oczekujemy, że w kolejnym przetargu, który chcemy ogłosić po połowie września proponowana kwota będzie inna” – wskazuje prezydent miasta.

Samorządowiec zaznacza też, że według szacunków magistratu całkowity koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. wynosi 19 702 885,08 zł brutto.

„Wszystkie te zewnętrzne czynniki wpływające na wysokość opłaty za śmieci, spowodują, że jej wzrostu z pewnością nie unikniemy, chociaż będziemy robić wszystko, aby tę drastyczną podwyżkę ograniczyć do minimum. Z naszych wyliczeń wynika, że od 1 stycznia 2020 roku gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych może wynieść około 30 zł od mieszkańca. Ostateczną jednak decyzję w tej sprawie poznamy po zakończeniu wszystkich procedur.” – kończy W. Bakun.

Na podstawie przemysl.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

reklama

reklama

reklama