Nowoczesny PSZOK

Będzie nowoczesny PSZOK w Gnojniku

W piątek, 23 lipca w Gnojniku, została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji, której efektem ma być nowoczesny PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). W wydarzeniu uczestniczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa, Sławomir Paterek, wójt gminy Gnojnik i Natalia Lamparska-Kukułka, skarbnik tej gminy.

Nowoczesny PSZOK – dobra wiadomość dla mieszkańców i korzyść dla środowiska

Urząd marszałkowski zapewnia, że zawarcie umowy to dobra wiadomość dla mieszkańców gminy, którzy będą mogli do PSZOK-u przywieźć i bezpłatnie zostawić posegregowane odpady oraz rzeczy, które po naprawie zyskają drugie życie i możliwość służenia innym użytkownikom. Dzięki temu na ich posesjach będzie schludnie, a w całej gminie – bardziej proekologicznie.

W Gnojniku powstanie nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To nowoczesny projekt, ważny dla mieszkańców i ochrony środowiska. Wybudowany obiekt będzie odbierał od mieszkańców gminy Gnojnik zbierane w sposób selektywny odpady – powiedziała Marta Malec-Lech.

Nowoczesny PSZOK, czyli co obejmuje inwestycja

Jak podaje UMWM, w PSZOK-u przyjmowane będą m.in. opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, zużyte opony, odpady z betonu, szkło, tekstylia, a także tworzywa sztuczne i odpady wielkogabarytowe. Ponadto punkt będzie przyjmował leki, baterie i akumulatory czy zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi m.in. rozbudowa i przebudowa już istniejącego PSZOK-u, dostawa i montaż hali magazynowej, budowa wiaty z zadaszeniem, a także przebudowa infrastruktury i budowa dróg manewrowych. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup koparko-ładowarki. Projekt obejmuje też budowę wagi towarowej dla samochodów, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie i monitoring terenu, a także powstanie ścieżki edukacyjnej.

Łączny koszt inwestycji to ponad 2,4 mln zł, z czego niemal 1,7 mln zł to środki z funduszy europejskich.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama