Będzie nowocześniej

Blisko 2,7 mln zł będzie kosztowała modernizacja nowotarskiej oczyszczalni ścieków. 30 maja br. władze Nowego Targu podpisały w tej sprawie umowę z wykonawcą tego zadania – spółką Energotechnika – Energorozruch.

 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja węzła termicznego unieszkodliwiania osadu ściekowego. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się unowocześnienie hali przeładunkowej osadu odwodnionego przeznaczonego do suszarni, wymianę kotła parowego oraz poprawę funkcjonowania istniejącej instalacji kontrolno-pomiarowej suszarni.

 

Umowa na „Modernizację węzła termicznego unieszkodliwiania osadu oczyszczalni ścieków w Nowym Targu” została podpisana ramach projektu: „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”, współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Finał prac przewidziano na koniec tego roku.

 

 

 

Na podstawie: www.nowytarg.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu