BioCNG

Będzie bioCNG z bioodpadów

Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) poinformowały, że prowadzą badania nad energetycznym zagospodarowaniem biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych. W ramach badań powstał prototyp instalacji, która docelowo ma produkować bioCNG. To jedno z przedsięwzięć realizowanych przez PGNiG, które sprawdza nowe możliwości produkcji biometanu. Partnerem naukowym projektu jest właśnie UP.

BioCNG – alternatywa dla sprężonego gazu ziemnego

BioCNG

Rozwiązanie, nad którym pracują specjaliści z PGNiG i naukowcy z UP, oparte jest o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Ma umożliwić konkurencyjne i skuteczne zagospodarowanie biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej i produkcję gazu fermentacyjnego. Wskaźniki jakości pozyskiwanego gazu mają pozwalać na dostosowanie go do standardów technicznych biometanu, a następnie sprężania go do standardów odnawialnej alternatywy dla sprężonego gazu ziemnego (CNG), określanego mianem bioCNG. Zaprojektowana technologia ma zostać sprawdzona w warunkach rzeczywistych, a następnie poddana pełnej komercjalizacji.

Prace badawcze nad produkcją biometanu z bioodpadów, z którego następnie powstanie bioCNG, pozwolą nam na zdobycie know-how z zakresu wykorzystania zbieranej selektywnie biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych, a także na opracowanie formuły wielkoskalowych inwestycji związanych z produkcją bioCNG. To istotne pod względem rosnącego zapotrzebowania na sprężony gaz w transporcie, który w coraz większym zakresie będzie napędzany zielonymi paliwami. Rezultaty projektu pozwolą także na dywersyfikację portfela produktów na poziomie całej Grupy Kapitałowej PGNiG. We współpracy z poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym wybudowaliśmy prototypową instalację do produkcji biogazu z biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych i od kilku miesięcy prowadzimy prace doświadczalne. Wyniki tych prac pozwolą na wdrożenie komercyjnej instalacji w 2023 roku i uruchomienie produkcji bioCNG – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju.

Badania nad bioCNG wpisane w najnowsze trendy

Realizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, na zlecenie PGNiG, prace badawcze nad energetycznym przetworzeniem selektywnie zbieranej frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych wpisują się w najnowsze trendy – zarówno gospodarki o obiegu zamkniętym, jak i najnowsze polityki UE związane z Europejskim Zielonym Ładem, dekarbonizacją czy też Strategią Metanową. A nasza uczelnia, jako naukowy lider w branży biogazu i biometanu, stała się naturalnym partnerem PGNiG przy tym projekcie – komentuje współpracę Robert Fabiański, kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uzyskane wyniki badań pozwalają patrzeć z optymizmem na bioodpady jako potencjalnie duże źródło biometanu. Z kolei współpraca z tak silnym partnerem jak PGNiG daje nadzieję na szerokie wdrożenie opracowanej technologii w gospodarce – dodaje prof. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekotechnologii UP, w której – jak wskazuje uczelnia – znajduje się największe w kraju laboratorium biogazowe, gdzie realizowane są badania.

Nasz projekt badawczo-rozwojowy wpisuje się w transformację energetyczną, przez którą przechodzimy. W tym procesie paliwem przejściowym będzie gaz ziemny, ale równolegle rozwijamy możliwości produkcji „zielonych” gazów ze źródeł odnawialnych. To właśnie one będą stopniowo uzupełniać, a następnie zastąpią gaz ziemny – dodaje wiceprezes Sekściński.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. UP i PGNiG

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny