usuwać azbest

Będą usuwać azbest

Urząd Miasta Włocławek (UM) poinformował, że wystartował nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu.

W ramach tegorocznego, miejskiego naboru wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest zaplanowano 50 tys. zł.

Będą usuwać azbest we Włocławku

Fundusze na ten cel pochodzą z budżetu Włocławka na 2018 rok, a dofinansowanie dotyczy znajdujących się na terenie miasta nieruchomości należących do osób fizycznych.

Dofinansowanie można uzyskać na prace związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości należących do osób fizycznych.

Jak podaje włocławski magistrat, o dofinansowanie robót mogą ubiegać się osoby, których nieruchomości z azbestem zostały ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych na terenie miasta.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 30 marca 2018 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Włocławek

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny