Będą pieniądze na rozbudowę jarocińskiego zakładu

28 maja br. na długo zapisze się w historii ZGO w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu (ZGO-WRC). – Tego dnia podpisaliśmy bardzo ważną umowę na dofinansowanie rozbudowy naszej instalacji. Skala inwestycji jest ogromna, bo wynosi blisko 100 mln zł – informuje Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR. Poza dofinansowaniem, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zatwierdził także przyznanie pożyczki na rozbudowę jarocińskiego zakładu. Fundusz wesprze także działania spółki w 60% wartości inwestycji.

100 mln zł z unijnym dofinansowaniem NFOŚiGW na rozbudowę jarocińskiego zakładu

Cieszę się, że to, co robimy dla ekologii doceniają specjaliści z branżowych instytucji. Ich wsparcie pozwala nam zamieniać ambitne plany w realne inwestycje, które służą mieszkańcom 22 wielkopolskich gmin – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.

Nowoczesne urządzenia, sprzęt i proekologiczna flota samochodowa – to wszystko teraz wzmocnione zostanie kolejnymi działaniami inwestycyjnymi o łącznej wartości 100 mln zł – zaznacza jarocińskie przedsiębiorstwo. Finansowanie inwestycji zabezpieczone zostało dzięki pozyskaniu przez spółkę dotacji w wysokości ok. 38 mln zł pochodzącej z NFOŚiGW i przyznanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Co więcej, na realizację ambitnych planów, NFOŚiGW udzieli dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł. Pozostałą kwotę – blisko 40 mln zł stanowić będą środki własne spółki. – Pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków dotyczących wsparcia finansowego inwestycji pokazuje, że warto nam zaufać, bo środki które inwestujemy zwrócą się pod postacią czystszego środowiska – podkreśla prezes ZGO-WCR.

Odzyskają jeszcze więcej energii z bioodpadów

ZGO-WCR podkreśla, że w zakładzie na ogromną skalę, odzyskiwana jest energia słoneczna z instalacji fotowoltaicznych, a z odpadów biodegradowalnych produkowany jest biogaz. Dzięki temu ZGO-WCR jest samowystarczalne energetycznie. A jednocześnie firma podkreśla, że to nie koniec inwestycji, które mają na celu zagospodarowanie bioodpadów w taki sposób, by efektywnie przetworzyć je w energię.

W 2020 r. spółka wyprodukowała z kogeneracji 3759 MWh energii elektrycznej. Dzięki inwestycji w nową infrastrukturę z bioodpadów odzyskiwane będą jeszcze większe ilości energii. Zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także budowę placu do przerobu odpadów budowlanych, wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. Powiększona zostanie także kompostownia odpadów oraz place kompostowe – wskazuje ZGO-WCR

Środki na rozbudowę jarocińskiego zakładu by zagospodarować strumień bioodpadów

W związku ze zwiększającym się strumieniem odpadów biodegradowalnych, inwestowanie w infrastrukturę niezbędną do prawidłowego przetwarzania tego typu odpadów jest nie tylko racjonalne, ale wręcz konieczne. Realizowane inwestycje mają doprowadzić do tego, aby nasz zakład jeszcze efektywniej wykorzystywał wszystkie rodzaje odpadów. By osiągnąć zamierzenia, spółka kolejny raz inwestuje w coraz nowocześniejsze instalacje, urządzenia i elementy konstrukcji. Odpady biodegradowalne zbierane selektywnie, można w 100% przetworzyć w produkt, bez konieczności ich składowania – podkreśla prezes Gibasiewicz.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZGO-WCR

reklama

reklama

reklama

reklama