Nowe sorterownie

Będą dwie nowe sorterownie

Gdańsk otrzymał dofinansowanie krajowe, którym wsparta będzie budowa kolejnych sorterowni. Dwie nowe sorterownie zlokalizowane będą na Zaspie oraz na pograniczu Brzeźna i Letnicy – zapowiada Urząd Miejski w Gdańsku (UM). To kolejny krok w kierunku organizacji sieci takich punktów w różnych częściach miasta. Mieszkańcy bez dodatkowych opłat będą mogli przekazać w nich odpady nietypowe i niebezpieczne do zagospodarowania oraz odzysku surowców.

Dwie nowe sorterownie z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Obecnie w Gdańsku funkcjonuje jedno takie miejsce. Zakład Utylizacyjny, jeszcze pod formalną nazwą punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), prowadzi je w Szadółkach. W tym roku zostanie oddana do użytku Sorterownia – Rudniki, a projektowana jest następna – w Osowej – zaznacza UM. Nowy rok dla projektu „Gdańskie Sorterownie” rozpoczął się bardzo pomyślnie. Miasto podpisało bowiem umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dotację oraz pożyczkę na dwie nowe sorterownie.

To finał przygotowań do zaprojektowania i budowy tych obiektów na Zaspie oraz w Brzeźnie, które będą służyć dziesiątkom tysięcy gdańszczanek i gdańszczan. To jednak nie koniec. Aktywnie poszukujemy kolejnych lokalizacji, jednej lub dwóch. Dzięki temu docelowo sieć nowoczesnych, przyjaznych Gdańskich Sorterowni będzie dostępna dla każdego mieszkańca w stosunkowo bliskiej odległości od domu lub pracy – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

Dwie nowe sorterownie – sposób na pozbycie się odpadów problematycznych i nietypowych

Dzięki PSZOK-om mieszkańcy będą mogli w bezpieczny sposób pozbyć się nietypowych i problematycznych odpadów. To kolejny krok w walce z dzikimi wysypiskami. A to problem, który jest wszystkim znany. W naszej kampanii ekoTurysta szeroko promujemy taki styl życia, w którym nikt nie zostawia odpadów w miejscach publicznych – na plażach, w lasach, czy nad jeziorami. Nasz słynny już film „Nie rób obciachu, nie śmieć” pokazał, że dla wielu osób jest to niezmiernie istotna kwestia. Każdy z nas chce przebywać w czystym i schludnym otoczeniu. Wszyscy zadbajmy, aby takie właśnie ono było – przekonuje Szymon Gajda, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Skąd pochodzą środki na dwie nowe sorterownie?

„Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Gdańsku przy: a) ul. Hynka – lokalizacja nr 1, b) ul. Uczniowskiej – lokalizacja nr 2”. To tytuł projektu realizowanego w ramach priorytetowego programu NFOŚiGW. Chodzi o program pn. „Racjonalna gospodarka odpadami, część 1 – selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Projekt jest jednym z elementów wpisujących się w założenia polityki gospodarki odpadami oraz polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez Gdańsk. Szacowany koszt inwestycji to 13,6 mln zł. Pożyczka i dotacja z NFOŚiGW wynoszą odpowiednio 1,6 mln zł oraz 5,5 mln zł.

Co przyjmują i dla kogo są sorterownie?

W sorterowaniach przyjmowane są zużyte opony, meble, baterie, akumulatory, a także farby i rozpuszczalniki oraz przeterminowane leki i zużyte strzykawki. To jednak – jak zaznacza UM – zaledwie kilka przykładów odpadów nietypowych, które mieszkańcy będą mogli przekazać bez dodatkowych opłat do sorterowni. Wszystko to w imię zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – przekonuje magistrat. Usługa finansowana jest w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, którą gdańszczanie regulują co miesiąc. Warto podkreślić, iż obiekty te nie będą przyjmować odpadów „bio”, więc nie ma ryzyka generowania żadnych przykrych zapachów. Na miejscu pomocą będą służyć pracownicy Zakładu Utylizacyjnego.

Usługi sorterowni przeznaczone będą wyłącznie dla mieszkańców Gdańska, bez dostępu dla firm i innych podmiotów – zaznacza UM. Po szybkiej weryfikacji mieszkańca możliwy będzie już rozładunek do poszczególnych pojemników i kontenerów, w zależności od kategorii przywiezionych odpadów.

Sorterownia miejscem edukacyjnym i kształtującym

Wiele osób zna takie rozwiązania ze swoich pobytów zagranicznych. W Niemczech czy Skandynawii to jest temat zupełnie już powszedni i chcielibyśmy ten standard również zapewnić w Gdańsku. Będą to miejsca kameralne, przystępne, czyste, schludne, z dobrą obsługą i organizacją. Będzie tam można szybko i sprawnie oddać różne odpady z gwarancją, że zostaną one zutylizowane w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska – mówi Olga Goitowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku, koordynującego budowę sieci sorterowni.

Sorterownia będzie również miejscem edukacyjnym i kształtującym postawy gdańszczan w zgodzie z ideą less waste oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Przy wybranych obiektach planowane są usługi dodatkowe np. gromadzenie i przekazywanie niepotrzebnych przedmiotów użytkowych innym osobom – dodaje UM.

Na podstawie media.gdansk.pl

rys. UM w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu