Baterie i akumulatory pod lupą

Podczas pierwszego dnia 71. posiedzenia Sejmu (9 lipca br.) posłowie zajęli się drugim czytaniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Projektowany akt prawny uszczelnia obowiązujący system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami. Zgodnie z projektem firmy wprowadzające na rynek baterie lub akumulatory będą zobowiązane do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Projekt upraszcza wymaganą przepisami treść wpisów w ewidencji baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu. Obecnie obowiązkowe jest podanie ich liczby. Rząd proponuje, by wystarczało podanie ich rodzaju i masy. Projekt zawiera korzystne przepisy dla przedsiębiorców sprzedających niewielkie ilości baterii i akumulatorów (do 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych oraz do 100 kg baterii lub akumulatorów przemysłowych oraz samochodowych). Zgodnie z projektem, przedsiębiorcy ci będą mogli uzyskać u marszałka województwa m.in. zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, zawierania umów z firmami zbierającymi te odpady oraz prowadzącymi zakład ich przetwarzania.
 
bateria
 
Wcześniej projektowi przyjrzała się sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zaproponowała ona m.in. uzupełnienie projektu o rozwiązania wdrażające do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/56/UE z 20 listopada 2013 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Posłowie zaproponowali ponadto, by usytuowanie miejsc odbioru oraz punktów zbierania baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych musiało uwzględniać gęstość zaludnienia, aby użytkownicy końcowi mogli je oddawać w łatwo dostępnych miejscach, zlokalizowanym w ich najbliższej okolicy. Ponadto wnioskowano o zwiększenie do 0,05 zł stawki opłaty na publiczne kampanie informacyjne. Posłowie zaproponowali też o wydłużenie vacatio legis ustawy. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2015 r.
 
W dyskusji do projektu Sejm zgłosił kolejne poprawki. W związku z tym trafił on ponownie do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 
Na podstawie: www.sejm.gov.pl
fot. www.freeimages.com
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny