azbestu

Szczecin pozbywa się azbestu

Tylko w ubiegłym roku, w ramach prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych programu „Szczecin bez azbestu”, z terenu miasta usunięto ponad 36 ton tego szkodliwego materiału. Zwrócił na to uwagę Urząd Miasta Szczecin (UM).

Program „Szczecin bez azbestu”

Program „Szczecin bez azbestu” jest realizowany od 2005 r. W tym czasie z terenu miasta usunięto i unieszkodliwiono 3327,5 Mg azbestu. Łączny koszt tych działań wyniósł 2125 322,08 zł. W 2023 r. było to 36,1 Mg, a koszt tego działania to 41,3 tys. zł.

Jednocześnie magistrat zapewnia, że program jest kontynuowany również w tym roku, a zgłoszenia udziału cały czas są przyjmowane. Mogą z niego skorzystać wszyscy mieszkańcy Szczecina, przedsiębiorcy i administratorzy nieruchomości (np. ogrodów działkowych). To program dedykowany również jednostkom finansów publicznych, na których nieruchomościach wciąż jeszcze znajdują się elementy wykonane z tego niebezpiecznego materiału, jakim jest azbest np. dachy.

W przypadku osób fizycznych program przewiduje bezpłatny demontaż i unieszkodliwienie azbestu. Natomiast inne podmioty mogą liczyć na bezpłatny odbiór już zdemontowanych elementów i ich unieszkodliwienie.

Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Odpadami i Sanitacji Zakładu Usług Komunalnych. Ich wzory dostępne są na stronie: bip.um.szczecin.pl (zakładka: ochrona środowiska). Informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 91 48 57 164.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny