Azbestowy nabór

Za kilka dni (od 10 lipca) ruszy nabór wniosków w ramach programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”. Będzie je można składać do końca lipca br.
 
Beneficjentami środków (pożyczek i dotacji) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mogą być jednostki samorządu terytorialnego (JST), pozostałe osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne administracji publicznej nie posiadające osobowości prawnej. Dla JST oraz ich związków dofinansowanie wynosi do 85% dotacji, z możliwością uzupełnienia do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki (w przypadku wyczerpania się środków dotacyjnych istnieje możliwość udzielenia wsparcia wyłącznie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, z ewentualnym umorzeniem – maksymalnie 40%).
 
Koszty kwalifikowane zadania obejmują koszty demontażu płyt azbestowych, zbiórki azbestu, przewiezienia go do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienia. Nakłady jednostkowe projektu objętego dofinansowaniem nie mogą jednak przekroczyć 900 zł za Mg demontowanych wyrobów azbestowych wraz z ich utylizacją.
 
Warunkiem niezbędnym do uzyskania wsparcia przez JST jest przedłożenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.
 
Na podstawie: www.wfosigw.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu