Azbestowa pomoc

Blisko 3,4 tys. wyrobów zawierających azbest powinno zniknąć w tym roku z obszaru Warmii i Mazur. A to za sprawą wielu inwestycji, które są realizowane w tym zakresie, dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W tym roku 75 gmin z regionu otrzymało dofinansowanie na ten cel. Obecnie prace usunięcia azbestu trwają m.in. na terenie gminy Rozogi.
Rok 2014 to kolejny, kiedy można było skorzystać z dofinansowania na bezpieczne usuwanie azbestu. Tym razem na ten cel przeznaczono niemal 3,9 mln zł, z czego niespełna 1,6 mln zł stanowią środki z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostała kwota pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
O dotacje mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadające opracowany i przyjęty uchwałą rady odpowiedni program. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych, jednak cena za jedną tonę usuniętych wyrobów azbestowych nie mogła być wyższa niż 680 zł.
 
WFOŚiGW w Olsztynie od trzech lat wspiera samorządy w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu. Co ważne, cieszy się on coraz większym powodzeniem. – Trzeba wykorzystać tę możliwość i sięgać po pieniądze na takie działania – mówi Adam Krzyśków, prezes WFOŚiGW w Olsztynie. – Dzięki temu jest bezpiecznie w naszym otoczeniu, a gospodarstwa rolne mogą starać się o atest ekologicznego producenta żywności. Dodatkowo realizujemy plany założone na szczeblu ogólnokrajowym, gdzie do 2032 roku powinniśmy się pozbyć wszystkich materiałów zawierających azbest.
 
W tym roku z terenu powiatu szczycieńskiego zostaną usunięte 243 tony eternitu. Gmina Dźwierzuty pozbędzie się 75 ton, Świętajno – 32 ton, Miasto Szczytno – 13 ton, Gmina Szczytno – 18 ton, a Jedwabno 23 tony.
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu