Automatyczne sortowanie odpadów opakowaniowych

Automatyczne sortowanie odpadów opakowaniowych we włoskiej firmie Montello

Firma Montello S.p.A. z siedzibą w pobliżu Bergamo we Włoszech wykorzystuje 40 maszyn TOMRA z najnowszą technologią opartą na czujnikach, aby tchnąć nowe życie w tony pokonsumenckich opakowań z tworzyw z sztucznych pochodzących z Lombardii.

Spółka Montello Bergamo – historia sukcesu

Spółka Montello może stanowić przykład branżowego zwrotu w kierunku gospodarki proekologicznej. Podczas kryzysu w 1996 r. Zarząd firmy podjął decyzję o zaprzestaniu produkcji prętów stalowych do zbrojenia betonu oraz o przekształceniu firmy w jeden z najbardziej zaawansowanych zakładów przetwórstwa odpadów w Europie oraz jedyny zakład we Włoszech zdolny do zarządzania całkowitym cyklem produkcji.

Ten pomysł okazał się zwycięski. Dzisiaj zakład Montello zajmuje powierzchnię 350 tys. m2, z czego 120 tys. m2 stanowią pomieszczenia zadaszone. Spółka zatrudnia ok. 500 osób. W zakładzie na każdym kroku widoczna jest nowoczesna technologia. Głównym elementem decydującym o nowoczesności zakładu są zastosowane czujniki optyczne firmy TOMRA Sorting Recycling. Rozpoznają one różne rodzaje tworzyw sztucznych, tym samym do minimum ograniczając potrzebę ręcznego sortowania.

To oznacza, że każdego roku odzyskiwanych i przetwarzanych jest 150 tys. ton pokonsumenckich opakowań z tworzyw sztucznych. Taka efektywność, w kontekście środowiska naturalnego, pozwala zredukować emisje CO2 w wysokości ok. 200 tys. ton rocznie. Ponadto firma sortuje i przetwarza ok. 300 tys. ton odpadów organicznych przeznaczonych do recyklingu, z których otrzymuje biogaz (do wytwarzania energii potrzebnej do zasilania zakładu) i wysokiej jakości nawóz.

automatyczne sortowanie odpadów opakowaniowych

Firma, podejmując wyzwanie związane z restrukturyzacją i pójściem w kierunku zagospodarowywania odpadów, niezwłocznie nawiązała współpracę z TOMRA Sorting Recycling. Zaowocowałą ona tym, że jeszcze w 1999 r., wprowadzono w niej, pierwszy we Włoszech, automatyczny system do sortowania opakowań po napojach (przezroczyste, niebieskie i kolorowe butelki PET oraz HDPE). System ten segregował opakowania zgodnie z wymogami COREPLA, czyli włoskiego konsorcjum zajmującego się gromadzeniem i recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych. System okazał się być tak skuteczny, że schemat procesu sortowania, zdefiniowany dla tego pierwszego zakładu, jest w dalszym ciągu przywoływany jako standard odniesienia dla wszystkich zakładów sortujących w standardzie COREPLA, które wykorzystują systemy sortujące oparte na czujnikach automatycznych.

Sortowanie automatyczne dzięki urządzeniom AUTOSORT

Obecnie firma Montello wykorzystuje 40 maszyn AUTOSORT (urządzenia z oferty firmy TOMRA Sorting Recycling), które są stosowane głównie do sortowania i recyklingu pokonsumenckich opakowań z tworzyw sztucznych.

Maszyny AUTOSORT wykorzystują spektrometrię z czujnikami NIR (bliskiej podczerwieni) i VIS (światła widzialnego) w ramach uniwersalnego modułowego systemu sortowania, który może dokładnie i szybko rozpoznawać i rozdzielać ogromną ilość materiału według rodzaju i składu w celu ekstrakcji frakcji o wysokiej czystości. Technologia NIR jest używana do wydzielenia materiałów z podziałem na ich rodzaj, a czujniki VIS – do wydzielenia materiałów o danym kolorze.

Poza przyjmowaniem odpadów opakowań z tworzyw sztucznych z Mediolanu i Bergamo, Montello jest również odbiorcą 60% odpadów opakowaniowych z Lombardii. Tworzywa sztuczne z Mediolanu obejmują również aluminiowe puszki, które również są sortowane i oddzielane z zakładzie.

Automatyczne sortowanie odbywa się z wykorzystaniem przenośników, separatorów i jednostek zasysających, a jest możliwe przede wszystkim dzięki czujnikom NIR (bliskiej podczerwieni), w które wyposażone są urządzenia AUTOSORT firmy TOMRA. Maszyny sortujące firmy TOMRA w zakładzie są zainstalowane na sześciu różnych liniach. Przetwarzane surowce są sortowane według rodzajów i polimerów, a w przypadku opakowań napojów PET również według kolorów. Warto podkreślić, że taśma podająca odpady do sortowania porusza się w tempie 3 m na sekundę.

Surowce wtórne do sprzedania

Uzyskany surowiec wtórny jest następnie dzielony na płatki PET (politereftalan etylenu) z butelek po napojach, na granulat HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) z butelek po detergentach itp., a także na granulat LDPE (polietylen o niskiej gęstości) i poliolefiny mieszane z toreb i opakowań foliowych.

Następnie surowce wtórne są sprzedawane podmiotom wykorzystującym je do wytwarzania nowych materiałów opakowaniowych, przedmiotów, pojemników, materiałów budowlanych, waz i innych przedmiotów. Montello wytwarza również jeden produkt gotowy: geomembranę kubełkową używaną jako materiał izolacyjny w branży budowlanej.

sortowanie-odpadów-opakowaniowych

80% tworzyw sztucznych w zakładzie jest przekształcanych w surowce wtórne, a 20% we wtórne paliwo stałe (używane jako substytut koksu w cementowniach i wielkich piecach). Nic z tego co przetwarza włoska spółka nie trafia na składowiska.

Spośród technologii wykorzystywanych w naszym zakładzie, rozwiązania dostarczane przez firmę TOMRA zapewniają wysoki uzysk i satysfakcję – przekonuje Angelo Giavazzi, menadżer ds. produkcji technicznej w Montello.

Zakład znajduje się w czołówce centrów COREPLA we Włoszech w zakresie ilości materiałów przetwarzanych każdego dnia oraz wydajności sortowania. Dzieje się tak również dzięki nowatorskiej technologii TOMRA Sorting Recycling.

TOMRA Sorting Recycling

TOMRA Sorting Recycling projektuje i produkuje technologię bazującą na czujnikach dla globalnej gospodarki odpadami oraz przemysłu recyklingowego. Ponad 5500 systemów zostało już zainstalowanych w 80 krajach na całym świecie.

Wraz z opracowaniem pierwszego na świecie czujnika bliskiej podczerwieni o wysokiej wydajności (NIR) dla zastosowań w gospodarce odpadami, TOMRA Sorting Recycling pozostaje pionierem w branży, pozwalając wydzielać wysokiej czystości frakcje ze strumieni odpadów i maksymalizując zarówno odzysk, jak i zyski.

TOMRA Sorting Recycling jest częścią TOMRA Sorting Solutions, która również rozwija systemy sortowania wspomagane czujnikami przeznaczone do sortowania, obierania i analizy procesowej w przemyśle spożywczym, górnictwie oraz w innych gałęziach przemysłu.

Właścicielem firmy TOMRA Sorting jest norweska firma TOMRA Systems ASA, która jest notowana na Giełdzie w Oslo. Założona w 1972 r. TOMRA Systems ASA generuje obrót ok 760 mln euro i zatrudnia ponad 3,400 osób.

fot. 3 x TOMRA Sorting Recycling

Artykuł promocyjny

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama