uzdrowienie systemu gospodarki odpadami

Apel o uzdrowienie systemu gospodarki odpadami

Drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kraju spowodowany jest lawinowo rosnącymi cenami ich przetwarzania i zagospodarowania. Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” chce od rządu zdecydowanych zmian, które uchronią mieszkańców przed kolejnym wzrostem opłat – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM)

O uzdrowienie systemu gospodarki odpadami apeluje Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”

Wprowadzenie 5-letniego okresu przejściowego na dostosowanie systemu gospodarki odpadami do postawionych obecnie wymogów, obniżenie tzw. opłaty marszałkowskiej oraz złagodzenie obostrzeń prawnych, które wpływają na wysokość stawek – to działania, które zdaniem Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, powinien wprowadzić rząd, by zakończyć chaos panujący w systemie. Członkowie Stowarzyszenia apelują też o wdrożenie programu ochronnego z 50-procentowym dofinansowaniem z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odpady segregowane.

Po każdej nowelizacji przepisów wprowadzanych przez rząd już od 2017 r. ceny rosną. Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji przebadał tę sytuację i stwierdził, że jest to problem systemowy, ponieważ są narzucane coraz to wyższe wymagania dla instalacji zagospodarowujących odpady – powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego rząd nie chce przerzucić kosztów systemu na producentów opakowań, zaniża maksymalne stawki za odbiór dla przedsiębiorstw – dodał

Gminy pod ścianą – potrzebne uzdrowienie systemu gospodarki odpadami

Stołeczny magistrat wskazuje, że ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zamiast usprawnić system gospodarowania odpadami komunalnymi – doprowadziła do chaosu legislacyjnego i przyczyniła się do lawinowego wzrostu cen. Uderza to bezpośrednio w mieszkańców, ponieważ to oni zmuszeni są ponosić koszty nieprzemyślanych, coraz to nowych, zmian prawnych wprowadzanych przez rząd.

Można mieć własną instalację i spółkę komunalną oraz przygotowane projekty z wnioskami, które czekają od półtora roku w Narodowym Funduszu na rozpatrzenie. Ale to niczego nie zmienia. Wołomin również zmaga się z problemem wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów. Problem jest ogólnopolski i jeśli rząd nie podejdzie z nami do rozmów, to nie będziemy mieli co zrobić z odpadami – powiedziała Małgorzata Izdebska, sekretarz gminy Wołomin.

Gminy są pod ścianą, muszą ustabilizować ceny i szukają sposobów, reaktywują spółki komunalne, niektóre planują zakup śmieciarek. Ale to nie rozwiązuje problemu, bo wszyscy nie mamy gdzie wywozić odpadów. Szykujemy budżety, ale nie wiemy, ile dokładnie zapłacimy – wskazał Daniel Putkiewicz, burmistrz Piaseczna.

Gminy bez wpływu na gospodarkę odpadami – potrzebna rozszerzonej odpowiedzialności producentów

Samorządy lokalne podkreślają, że nie mają wpływu na kształt gospodarki odpadami, a ponoszą wszystkie konsekwencje decyzji podejmowanych na poziomie władz centralnych. Rozporządzenie ministra środowiska narzuca zasady selektywnej zbiórki. Gminy nie mają realnego wpływu na rynek surowców wtórnych i wbrew obiegowej opinii, nie zarabiają na odzyskanych surowcach – wręcz przeciwnie, jest coraz większy problem z ich zbytem. W związku z tym władze lokalne są zmuszone do podnoszenia stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów, nierzadko nawet o kilkaset procent. Wiele wskazuje na to, że kolejna fala podwyżek jest wciąż przed nami.

– Ceny na przetargach skaczą trzy, czasem czterokrotnie w porównaniu z cenami, które mieliśmy pół roku temu. Wszystkie narzędzia są po stronie rządu, może wprowadzić program naprawczy i zahamować wzrost opłat, które ostatecznie dotykają mieszkańców. Do tej pory nie doczekaliśmy się wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta – powiedział Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej, prezes Unii Miasteczek Polskich.

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” w przyjętym stanowisku zwraca się do rządu o zaprzestanie wprowadzania jakichkolwiek generujących dodatkowe koszty rozwiązań, aż do czasu wdrożenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który powinien współfinansować gospodarkę odpadami ze środków pochodzących od producentów opakowań.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama