Dla powstania systemu kaucyjnego

Apel o szybkie przyjęcie ram prawnych dla powstania systemu kaucyjnego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻZP) poinformowała, że największe organizacje przedsiębiorców, reprezentujące producentów napojów zaapelowały do premiera. Chodzi, o jak najszybsze skierowanie pod obrady Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98). To projekt ustawy stanowiącej ramy prawne dla powstania systemu kaucyjnego w Polsce. Dalsze opóźnianie w uchwaleniu projektu ustawy o systemie kaucyjnym stanowi realne zagrożenie dla branży napojowej w realizacji celów środowiskowych związanych z gospodarką opakowaniową – alarmuje szereg organizacji.

Dalsza zwłoka przesuwa termin utworzenia systemu kaucyjnego

Dalsza zwłoka w uchwaleniu rzeczonej ustawy przesuwa termin utworzenia systemu kaucyjnego i rozpoczęcia faktycznej zbiórki opakowań objętych nim poza rok 2025. Stanowi to realne zagrożenie dla polskiej branży napojowej. Zagrożone jest bowiem zarówno osiągnięcie wymaganych poziomów zbiórki opakowań po napojach, jak i wymaganego od 2025 r., 25-procentowego, poziomu użycia w nowych opakowaniach surowca wtórnego jakim jest recyklat PET.

– Pragniemy podkreślić, że obecny projekt ustawy powstał w wyniku szerokich konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w których branża napojowa brała aktywny udział. Projekt ustawy uważamy, za rozsądny kompromis umożliwiający stworzenie w Polsce efektywnego środowiskowo i ekonomicznie systemu kaucyjnego – powiedział Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻZP.

Niski poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce

W apelu organizacje zwracają uwagę na niski obecnie w Polsce poziom recyklingu odpadów opakowaniowych. Zgodnie z ostatnimi danymi, w 2020 r. jedynie 45% odpadów opakowaniowych z systemów gminnych trafiała do recyklingu. Mimo selektywnej zbiórki, powtórnie wykorzystywane jest mniej niż 29% tworzyw sztucznych, 49% szkła, 54% metali i 60% opakowań papierowych i tekturowych. Przytoczne dane wskazują, że potrzebna jest istotna zmiana w gospodarowaniu odpadami w Polsce – zaznacza PFPŻZP.

Zmiana ta powinna zakładać wprowadzenie skutecznych rozwiązań przyśpieszających działanie modelu gospodarki cyrkularnej. Dzięki temu znaczna część odpadów nie będzie trafiała na góry składowisk czy do spalania, lecz do ponownego wykorzystania. Jednym z najefektywniejszych rozwiązań sprawdzonych w wielu krajach na świecie jest system kaucyjny, którego wprowadzenia oczekuje aż ok. 90% Polaków – podkreśla PFPŻZP. Organizacja dodaje, że nasze społeczeństwo zauważa, iż przez wprowadzenie systemu kaucyjnego ograniczy się liczbę odpadów opakowaniowych pozostawianych w przestrzeni publicznej. Efektem tego będzie mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Potrzebne jak najszybsze przyjęcie legislacji dla powstania systemu kaucyjnego

– Apelujemy, o jak najszybsze przyjęcie legislacji ustanawiającej ramy prawne dla stworzenia w Polsce systemu kaucyjnego, który biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia złożonych prac przygotowawczych, zostanie uruchomiony najwcześniej za dwa lata od momentu wejścia w życie ustawy. W tym czasie, w zgodności z ramową dyrektywą odpadową, powinny zostać zakończone również prace nad wprowadzeniem ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, co powinno przyczynić się do znaczącej poprawy efektywności zbiórki pojemnikowej i zagospodarowania odpadów opakowaniowych innych niż opakowania po napojach na poziomie gmin – dodaje wiceprezes PFPŻZP.

Treść apelu dostępna jest na stronie www.pfpz.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny